Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2018

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


Övrigt på svenska - alfabetisk ordning i referensformat


2018-12-08 Svenska Dagbladet

Brittiska turbulensen liknar den svenska

Özge Öner

I en kolumn på Svenska Dagbladets  ledarsida skriver Özge Öner, IFN, om likheterna mellan det politiska läget i Storbritannien och Sverige. "Människor röstade för vad de bryr sig om, men resultatet är att de hänvisats till att från åskådarplats åse ett långt och förvirrat politiskt spel. Allra värst är att de allra flesta inte förstår hur deras handlingar kunde ha lett till något annat resultat än just detta." 


2018-09-13 Svenska Dagbladet

Det som behöver ske innan nästa regering bildas

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om populism. Hon förklarar att Alliansen vann valet 2006 "därför att de lyssnade på vad folk efterfrågade och enades kring populära delar av varje partis program. I stället för att avfärda människors förmåga att genom val uttrycka sina önskemål behöver varje enskilt parti nu analysera vad som hänt mellan då och nu. Och det behöver ske innan en ny regering kan bildas."


2018-08-31 Svenska Dagbladet

Dags att plocka fram skämskudden

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, Humboldt universitetet i Berlin och affilierad till IFN, skriver undervinjetten Vykortet på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon siar om att i det kommande valet så kommer "ett nationalistiskt parti med rasistiska rötter med största sannolikhet kommer att få sitt starkaste stöd någonsin".


2018-08-14 Svenska Dagbladet

Förhoppningsvis kan Jordan B Peterson få oss att vakna

Johan Wennström

I en krönika på SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, om ett besök på ett evenemang med "vår tids intellektuella rockstjärnor, filosofen Sam Harris, journalisten Douglas Murray och psykologen Jordan B Peterson". Han berättar om "det enorma suget som finns efter en seriös debatt" och hoppas att "tänkare som Harris, Murray och Peterson få oss att vakna".


2018-07-07 Svenska Dagbladet

Utlandsrösterna är strategiskt viktiga

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, Humboldt-universitetet och affilierad till IFN, skriver i en ledare i Svenska Dagbladet om utlandsrösternas inverkan på valresultatet. "1979 avgjorde utlandsrösterna valet (i slutänden skilde det bara drygt 8 000 röster mellan de politiska blocken) och i årets val där resultatet kan bli hårresande jämt, är utlandssvenskar strategiskt viktiga".


2018-02-26 Svenska Dagbladet

Konservatism ramverket för det liberala samhället

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur att konservatism är en kvalificerad liberalism. Han förklarar att det inte går att bygga ett samhälle bara på frihet, rättvisa och omsorg. Den liberala moralen kommer då till slut att kränkas. Den konservativa moralen behövs "som ett stadigt ramverk för det goda, liberala samhället".


2018-02-09 Svenska Dagbladet

Tacksamheten för en påse bananer – och friheten

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, Humboldtuniversitetet och affilierad till IFN, skriver under vinjetten Vykortet på SvDs ledarsida om glädjen över att Berlin inte längre är en stad som delas av en mur: "Och det som har gjort allt detta möjligt är frihet, individualism och marknadsekonomi."


2018-02-08 Svenska Dagbladet

Varför har LO lånat SD:s bildspråk?

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om en valfilm från LO. Han "anar en strategi från arbetarrörelsen som knappast handlar om omsorg om svenska arbetare". Wennström skriver att LO "använder ett sverigedemokratiskt bildspråk [...] Ett djävulskt diskursivt verktyg för att, mitt framför näsan på borgerligheten, möjliggöra en S/SD-allians".


2018-01-17 Børsen

Mangel på konkurrence er kernen i problemet

Christian Bjørnskov

Med jævne mellemrum dukker der opfordringer op i den danske debat om flere offentlig-private partnerskaber. Forleden var det branchedirektør Jakob Scharff fra Dansk Industri, der her i avisen så behovet. Der er konsensus i debatten om, at mere OPP er godt. Virkeligheden er, at OPP oftest vil være den mindst mulige forbedring af Velfærdsdanmark. Baggrunden for Scharffs kommentar var, at der er alt for lidt konkurrence om offentlige opgaver


2018-01-09 Dagens Nyheter

Skriva snabbt och långsamt

Andreas Bergh

"Nätet ger också ett oanat stort utrymme för den kvalificerade debatten, " skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Han nämner nationalekonomer bloggen Ekonomistas  och statsvetarbloggen Politologerna som exempel på en bloggar på "god nivå".


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Högern har tappat sin moraliska kompass

Johan Wennström

"För att den traditionella, konservativa högern ska bli en relevant röst igen, måste den hitta tillbaka till sin moraliska kompass." Det skriver Johan Wennström, IFN, på SvD Kultur. Han menar att högern inte får glömma bl.a. "att slå vakt om kunskaperna i skolan genom att återupprätta lärarauktoriteten och traditionella undervisningsmetoder".


2018-01-04 Børsen

Derfor går det ofte galt med økonomisk politik

Christian Bjørnskov

Da Richard Thaler i efteråret velfortjent blev tildelt årets Nobelpris i økonomi, skrev flere kommentatorer, inklusive nogle på denne plads, om hans blinde vinkel. Thalers arbejde har fokuseret på at demonstrere, hvordan almindelige mennesker ofte agerer på måder, der ikke synes rationelle. Ligesom langt de fleste andre forskere i adfærdsøkonomi antager han derimod, at politikere ikke blot er rationelle, men også automatisk gør det, der er rigtigt for samfundet..

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se