Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2019

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


2019-10-17 Svenska Dagbladet

För moderater borde det inte vara så svårt

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver om Moderaternas framtid i en ledarkolumn i Svenska Dagbladet.


2019-09-20 Svenska Dagbladet

Har liberalismen plats för heder och samvete?

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver om liberalismens moraluppfattning under vinjetten Under Strecket i Svenska Dagbladet. Han frågar sig hur väl den sekulära välfärdsstaten, den fria marknaden och den teknologiska utvecklingen svarar mot liberalismens ideal.


2019-08-30 Svenska Dagbladet

Slöjor på skolbarn är inte en religionsfråga

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriveri en krönika på SvD:s ledarsida om brukert av hijab i skolan. "Obligatorisk utbildning är inte till för att uppmuntra alla normer och värderingar som finns representerade i ett samhälle. [...] Dessa regler är utformade för att maximera barnens välfärd, inte för att gagna enskilda föräldrars uppfattning. Varför ska hijab vara ett undantag?"


2019-07-24 Dagens Nyheter

Det behövs mer trovärdiga politiska åtaganden om försvaret

Lars Calmfors

Försvaret behöver mer pengar än de summor som Försvarsberedningen vill skjuta till – och som Socialdemokraterna inte vill binda sig till. Det kan kräva skattehöjningar, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han förklarar att Sverige spenderar en mindre andel av bnp på försvaret än till exempel de nordiska grannländerna. 


2019-06-20 Dagens Nyheter

Skånepolitiker kommer undan för lätt när journalister inte gör sitt jobb

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida om bristen på "informativ samhällsjournalistik och effektiv kommunikation kring en liten fråga som vad ungdomar ska betala när de åker kollektivt". Han frågar sig vad som skulle hända ifall vi måste diskutera en större, viktig fråga.


2019-06-12 Svenska Dagbladet

Donald Trump – inte så dålig som alla säger?

Johan Wennström

Johan Wennström skriver i en krönika i SvD Kultur om Victor Davis Hanson bok ”The case for Trump”. Wernnsträm skriver att Hanson "försöker ge en mer nyanserad bild av Donald Trump". Hanson förklarar att det var "föraktfulla beskrivningar av den amerikanska arbetarklassen som dum och oupplyst som provocerade många av dess medlemmar till att rösta på Trump".


2019-06-02 Svenska Dagbladet

Även EU-institutionen måste få kritiseras

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida att "Bryssels och EU-förespråkarnas största misstag har varit att avfärda oppositionen, utan att bevärdiga sig diskutera kritiken i sak". Hon förklarar att "opposition är en viktig del av den västerländska demokratins historia och fortlevnad. Den har utgjort brandvägg mot statsmaktens alltför vittgående expansion. EU är självfallet inte immun mot sådan kritik."


2019-05-10 Svenska Dagbladet

Hur länge ska drevandet mot tänkare få pågå?

Johan Wennström

SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att "drevandet mot folk verksamma inom universitetsvärlden måste få ett slut". Han berättar om den konservative filosofen Sir Roger Scruton som utsågs till att leda en statlig kommission i Storbritannien men utnämningen drogs tillbaka efter ett intensivt Twitter-drev.


2019-05-05 Svenska Dagbladet

De vinner på lättjan hos vänstern

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en kolumn på SvD:s lerdarsida om en debatt mellan de kontroversiella tänkarna Jordan B Peterson och Zlavoj Žižek. Hon skriver att ingen av dem skulle vara lika kända om det inte var för vänsterliberalernas intellektuella lättja. "I mångt och mycket personifierar de det faktum att på 2000-talet definieras intellektuella inte av sina idéer, utan av sina fiender."


2019-04-15 IFN

Hans B. Thorelli - statsvetaren som blev professor i företagsekonomi i USA

Lars-Gunnar Mattsson

Hans B. Thorelli anställdes vid IUI i oktober 1945 för att förestå en nybildad utlandsavdelning. Denna var ett uttryck för ökade ambitioner när det gällde omvärldsbevakning efter andra världskriget. Thorelli hade då just avlagt fil.kand.- och jur.kand.-examina vid Stockholm Högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet. Hans studiebakgrund var alltså statsvetarens och juristens snarare än ekonomens, även om nationalekonomi ingick i fil.kand.-examen. Stimulerad av sin lärare, professor Herbert Tingsten, hade han redan vid sin anställning på IUI idéer om att forska om amerikanska förhållanden.​


2019-04-15 IFN

Empiri och en doft av rostbiff Provençale – Mina år på IUI 1980–86

Lars Jagrén

IUI eller SE-Banken? Det var den fråga som professor Erik Dahmén, min handledare på Handelshögskolan, ställde till mig och min medförfattare Staffan Ivarsson, när väl vårt uppsatsskrivande våren 1980 började närma sig sin fullbordan. Professor Dahmén hade starka kopplingar till båda organisationerna så ett spännande arbete verkade vara garanterat. Han sade det på sitt vanliga, lite kluriga och plirande sätt, bakom de tjocka glasögonen, sittande i sitt rum på Handels med den extralånga vilsoffan.


2019-04-15 IFN

Ett omedvetet stresstest av IUI:s forskningsoberoende –​ 1989–​1996

Per Lundborg

Jag disputerade vid Göteborgs universitet i januari 1982. Fakultetsopponent var professor Irma Adelman, Berkeleyuniversitet i Kalifornien, och efter disputationen blev jag inbjuden av henne att forska ett år på Berkeley. En fin upplevelse som dock inte kom att bli så produktiv som jag hoppats.

Min inriktning i doktorsavhandlingen var mot internationell handel med jordbruksvaror och avhandlingen belönades med Lindahlpriset. ​Som grund för avhandlingen låg en simuleringsmodell som jag hade utvecklat redan i slutet av 1970-talet. Jag hade dock med tiden blivit mer och mer tveksam till att inom forskningen utveckla större simuleringsmodeller; jag ansåg att detta arbete borde övertas av utredningsinstitut och myndigheter, vilket så småningom också blev fallet.​


2019-04-08 Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad med flera

Björn Elmbrants kritik av kapitalismen är tröttsam

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad Kultur om två böcker som är kritiska mot den rådande samhällsordningen; av Björn Elmbrant och Rutger Bregman: "... medan Elmbrants bok är tröttsam och förutsägbar är Bregmans provocerande, rolig och informativ och den präglas av konkreta funderingar kring framtiden".


2019-02-24 Svenska Dagbladet

Hopplöst diskutera nationalism med liberaler

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver i en replik i Svenska Dagbladet Kultur, att "det borde inte vara kontroversiellt att påpeka att stater som regel är nationalstater som grundlades av ätter med ett gemensamt språk och gemensamma sedvänjor".


2019-02-10 Svenska Dagbladet

Från Turkiet till Venezuela

Özge Öner

I en krönika i Svenska Dagbladet skriver Özge Öner, IFN, om vänskapen mellan vänskapen mellan Venezuelas fallerande president Nicolás Maduro och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. "Den udda alliansen mellan ledare i länder som Turkiet och Venezuela bygger på en gemensam politisk analys att hegemoniska krafter exploaterar varje möjlighet att destabilisera deras länder" förklarar Öner.


2019-01-29 Svenska Dagbladet

Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?

Johan Wennström

I en krönika på SvD Kultur skriver Johan Wennström, IFN, att nationalism ofta ses som moraliskt suspekt: "Dagens liberala politiker borde istället för att misstolka nationalismen återupptäcka sin egen bortglömda historia."


2019-01-03 Dagens Nyheter

Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Tidningen blev mer ”demokratisk” – och mindre läsvärd

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om vad de redaktionella ändringarna på New York Review of Books betytt för läsarna. Han berättar om nya medier, som till skillnad från NYRB "har skapat ett innehåll av hög kvalitet och utan spår av ängslighet och på så sätt lyckats få donationer från läsare och lyssnare".

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se