2019

Hans B. Thorelli - statsvetaren som blev professor i företagsekonomi i USA

Hans B. Thorelli anställdes vid IUI i oktober 1945 för att förestå en nybildad utlandsavdelning. Denna var ett uttryck för ökade ambitioner när det gällde omvärldsbevakning efter andra världskriget. Thorelli hade då just avlagt fil.kand.- och jur.kand.-examina vid Stockholm Högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet. Hans studiebakgrund var alltså statsvetarens och juristens snarare än ekonomens, även om nationalekonomi ingick i fil.kand.-examen. Stimulerad av sin lärare, professor Herbert Tingsten, hade han redan vid sin anställning på IUI idéer om att forska om amerikanska förhållanden.​

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se