2019

Ett omedvetet stresstest av IUI:s forskningsoberoende –​ 1989–​1996

Jag disputerade vid Göteborgs universitet i januari 1982. Fakultetsopponent var professor Irma Adelman, Berkeleyuniversitet i Kalifornien, och efter disputationen blev jag inbjuden av henne att forska ett år på Berkeley. En fin upplevelse som dock inte kom att bli så produktiv som jag hoppats.

Min inriktning i doktorsavhandlingen var mot internationell handel med jordbruksvaror och avhandlingen belönades med Lindahlpriset. ​Som grund för avhandlingen låg en simuleringsmodell som jag hade utvecklat redan i slutet av 1970-talet. Jag hade dock med tiden blivit mer och mer tveksam till att inom forskningen utveckla större simuleringsmodeller; jag ansåg att detta arbete borde övertas av utredningsinstitut och myndigheter, vilket så småningom också blev fallet.​

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se