Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2020

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


2020-09-24 Børsen

Danskernes øko­no­mi­ske fri­hed er vold­somt un­der­trykt

Christian Bjørnskov

Christian Bjørnskov, professor vid Aarhus Universtiet och affilierad till IFN, skriver i en kolumn i danska Børsen om danskarnas ekonomiska frihet. Han har läst årets Economic Freedom of the World-rapport och lyfter särskilt fram Niclas Berggrens och Therese Nilssons, båda IFN, kapitel om hur graden av ekonomisk frihet kan påverka tillit och tolerans i ett samhälle: "Når man har ærgret sig over data, kan man dog nyde dette års temakapitel, der er skrevet af mine to venner og IFN-kolleger Niclas Berggren og Therese Nilsson. Niclas og Therese leverer en meget fin oversigt over den litteratur om tolerancenormer og økonomisk frihed, som de selv har været pionerer i."


2020-09-12 Svenska Dagbladet

Covid gjorde oss inte till bättre människor

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver om politisk polarisering i en ledare i Svenska Dagbladet:"En viktig grogrund för polarisering är att människor inte använder sin empati för att försöka förstå sina motståndare. Och på så sätt var jag kanske naiv som trodde att en pandemi skulle minska polariseringen. Vi såg ju redan i mars tydliga exempel på bristande pandemi-relaterad empati, inte minst genom olika former av hamstring. Om vi inte ens är kapabla att känna empati med våra medmänniskors behov av toalettpapper är det kanske för mycket begärt att vi ska vilja förstå deras åsikter kring munskydd, karantänskrav och hur allvarlig sjukdomen Covid-19 egentligen är?"


2020-09-09 Dagens Nyheter

Till minne: Assar Lindbeck

Magnus Henrekson, Henrik Horn och Lars Persson

Magnus Henrekson, Henrik Horn och Lars Persson, samtliga IFN, skriver ett minnesord i Dagens Nyheter om Assar Lindbeck, IFN. "Ett mått på Assar betydelse är att han behöver bara benämnas med förnamn för att alla med samhällsintresse ska veta vem som avses. Namnet stammar från det nordiska namnet Andswarur med betydelsen ”han som ger svar”. Om det är något som präglat Assars livsgärning så är det just att söka svaren på tidens viktigaste frågor och kommunicera sina svar både till kolleger och samhället."


2020-08-31 Dagens Nyheter

Assar Lindbecks dörr stod alltid öppen för forskarkollegorna

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver om Assar Lindbeck i Dagens Nyheter: "När telefonen ringde klockan tio på kvällen och man hörde en röst som sade ”hej, det är Assar” visste man att nattsömnen var förstörd därför att något forskningsproblem skulle penetreras. I gengäld stod Assars dörr alltid öppen för den som kört fast i någon forskningskris."


2020-05-31 Svenska Dagbladet

Från dem som förmår till alla, oavsett behov

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om medborgarlöner i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet: "De medel som krävs för att finansiera en medborgarlön skulle tvinga flertalet länder att kraftigt utöka välfärdsbudgeten. Ett hinder som framförs från både höger och vänster är att alla befintliga bidrag, som bostads- och barnbidrag, samt offentliga pensioner, måste avskaffas för att medborgarlön ska vara ekonomiskt hållbar. Frågan är dessutom ifall vi skulle acceptera de låga invandringsnivåer som vore en förutsättning för medborgarlön?"


2020-05-18 Svenska Dagbladet

Åsiktskorridoren är ett verkligt problem

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver en kommentar på Svenska Dagbladets kultursidor om coronakrisen och den så kallade åsiktskorridoren: "Det är endast det faktum att vi inte ens nu, i ett för landet sällsynt kritiskt läge, tycks kunna vidga åsiktskorridoren som jag har haft synpunkter på. Det borde gå att diskutera med människor som kritiserar den svenska linjen utan att betrakta dem som icke vid sina sinnens fulla bruk. Och den politiska oppositionen borde kunna sköta sin uppgift snarare än att förringa sig själv som ”hobbyepidemiologer”."


2020-05-02 Svenska Dagbladet

Turkiet gav Sverige skador i pr-kriget

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en ledarkolumn i Svenska Dagbladet om det pr-krig som hon menar pågår i och med coronapandemin. Nyligen hämtade Turkiet hem en misstänkt coronasjuk man från Sverige. Det blev ett sätt för regimen i Turkiet att plocka pr-poäng och detta gjordes på Sveriges bekostnad genom att man svartmålade svensk sjukvård. Nu måste Sverige svara på kritiken, tycker Özge Öner.


2020-04-18 Svenska Dagbladet

Ta tillbaka den lilla kontrollen

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver om kontroll i kristid i en krönika i Svenska Dagbladet: "Forskningen visar att det kan hjälpa att ta kontroll i det lilla. Det är något som alla vi som inte kommer utveckla vaccin mot covid-19 kan ta fasta på."


2020-04-02 Svenska Dagbladet

Avglobaliseringschock har drabbat världen

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om en avglobaliseringschock i en krönika i Svenska Dagbladet. "Om jag ska spå framtiden så kommer världen-efter-corona med en ny politisk verklighet. Världens utrymme för identitetspolitik kommer minska. Den nya vardagen blir lokal – inte global."


2020-03-27 Svenska Dagbladet

Coronaförstörelsen av företag är inte kreativ

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet om ekonomiska aspekter av coronakrisen: "Jag håller tummarna för att de ekonomiska stimuli som nu görs världen över räddar favoritkaféer, den mysiga restaurangen på hörnet och min dotters älsklingsklädmärke. Och blir det så kommer jag, som ivrig anhängare av marknadsekonomi och kapitalism, för en gångs skull att tacka staten för en god insats."


2020-03-08 Svenska Dagbladet

EU måste klargöra sin ståndpunkt i Syrien

Özge Öner

Özge Öner, IFN och University of Cambridge, skriver i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet om Syrienfrågan. Debatten har hamnat snett, menar hon: "Debatten som nu förs om EU och migrationen borde i stället handla om hur man kan förhindra att människor behöver fly."

 


2020-02-18 Dagens Nyheter

Globaliseringens förlorare borde få känna sig som de vinnare de är

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om globaliseringens vinnare och förlorare i en krönika på ledarplats i Dagens Nyheter. Den som ses som en förlorare på grund av globaliseringen borde i själva verket ses som en vinnare, är Andreas Berghs tes. 


2020-02-09 Svenska Dagbladet

Fakta torteras tills den samarbetar

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på ledarisdan i Svenska Dagbladet om hur fakta kan bearbetas och tolkas.


2020-01-13 Svenska Dagbladet

Vardagslivets filosof Roger Scruton död

Johan Wennström

Han var långt ifrån någon distanserad fåtöljfilosof, sir Roger Scruton som i helgen avled efter en tids sjukdom. Johan Wennström berättar om möten med en vän och beundrad tänkare, som 2019 mottog hedersutmärkelser för sin kamp för tankens frihet bakom järnridån.

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se