Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2020

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


2020-05-31 Svenska Dagbladet

Från dem som förmår till alla, oavsett behov

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om medborgarlöner i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet: "De medel som krävs för att finansiera en medborgarlön skulle tvinga flertalet länder att kraftigt utöka välfärdsbudgeten. Ett hinder som framförs från både höger och vänster är att alla befintliga bidrag, som bostads- och barnbidrag, samt offentliga pensioner, måste avskaffas för att medborgarlön ska vara ekonomiskt hållbar. Frågan är dessutom ifall vi skulle acceptera de låga invandringsnivåer som vore en förutsättning för medborgarlön?"


2020-05-18 Svenska Dagbladet

Åsiktskorridoren är ett verkligt problem

Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver en kommentar på Svenska Dagbladets kultursidor om coronakrisen och den så kallade åsiktskorridoren: "Det är endast det faktum att vi inte ens nu, i ett för landet sällsynt kritiskt läge, tycks kunna vidga åsiktskorridoren som jag har haft synpunkter på. Det borde gå att diskutera med människor som kritiserar den svenska linjen utan att betrakta dem som icke vid sina sinnens fulla bruk. Och den politiska oppositionen borde kunna sköta sin uppgift snarare än att förringa sig själv som ”hobbyepidemiologer”."


2020-05-02 Svenska Dagbladet

Turkiet gav Sverige skador i pr-kriget

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en ledarkolumn i Svenska Dagbladet om det pr-krig som hon menar pågår i och med coronapandemin. Nyligen hämtade Turkiet hem en misstänkt coronasjuk man från Sverige. Det blev ett sätt för regimen i Turkiet att plocka pr-poäng och detta gjordes på Sveriges bekostnad genom att man svartmålade svensk sjukvård. Nu måste Sverige svara på kritiken, tycker Özge Öner.


2020-04-18 Svenska Dagbladet

Ta tillbaka den lilla kontrollen

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver om kontroll i kristid i en krönika i Svenska Dagbladet: "Forskningen visar att det kan hjälpa att ta kontroll i det lilla. Det är något som alla vi som inte kommer utveckla vaccin mot covid-19 kan ta fasta på."


2020-04-02 Svenska Dagbladet

Avglobaliseringschock har drabbat världen

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om en avglobaliseringschock i en krönika i Svenska Dagbladet. "Om jag ska spå framtiden så kommer världen-efter-corona med en ny politisk verklighet. Världens utrymme för identitetspolitik kommer minska. Den nya vardagen blir lokal – inte global."


2020-03-27 Svenska Dagbladet

Coronaförstörelsen av företag är inte kreativ

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet om ekonomiska aspekter av coronakrisen: "Jag håller tummarna för att de ekonomiska stimuli som nu görs världen över räddar favoritkaféer, den mysiga restaurangen på hörnet och min dotters älsklingsklädmärke. Och blir det så kommer jag, som ivrig anhängare av marknadsekonomi och kapitalism, för en gångs skull att tacka staten för en god insats."


2020-03-08 Svenska Dagbladet

EU måste klargöra sin ståndpunkt i Syrien

Özge Öner

Özge Öner, IFN och University of Cambridge, skriver i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet om Syrienfrågan. Debatten har hamnat snett, menar hon: "Debatten som nu förs om EU och migrationen borde i stället handla om hur man kan förhindra att människor behöver fly."

 


2020-02-18 Dagens Nyheter

Globaliseringens förlorare borde få känna sig som de vinnare de är

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om globaliseringens vinnare och förlorare i en krönika på ledarplats i Dagens Nyheter. Den som ses som en förlorare på grund av globaliseringen borde i själva verket ses som en vinnare, är Andreas Berghs tes. 


2020-02-09 Svenska Dagbladet

Fakta torteras tills den samarbetar

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på ledarisdan i Svenska Dagbladet om hur fakta kan bearbetas och tolkas.


2020-01-13 Svenska Dagbladet

Vardagslivets filosof Roger Scruton död

Johan Wennström

Han var långt ifrån någon distanserad fåtöljfilosof, sir Roger Scruton som i helgen avled efter en tids sjukdom. Johan Wennström berättar om möten med en vän och beundrad tänkare, som 2019 mottog hedersutmärkelser för sin kamp för tankens frihet bakom järnridån.

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se