2020

Donald Trump fortsätter att mejla mig

2020-11-06 Svenska Dagbladet

Författare: Johanna Möllerström

Donald Trump fortsätter att mejla mig Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet om det amerikanska presidentvalet: "En demokrati kan bara fungera om alla inblandade följer spelreglerna. Till dessa hör att låta rösträkningen pågå tills den är färdig och att inte rikta anklagelser om valfusk och andra oegentligheter mot de politiska motståndarna om det inte finns mycket klara grunder för det. Men precis som i andra aspekter av sitt presidentskap följer Trump inga regler utan använder den brända jordens taktik för att stärka sin egen position bland sina anhängare och så split i det demokratiska systemet."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Möllerström, Johanna (2020), ”Donald Trump fortsätter att mejla mig”. Svenska Dagbladet, 6 november.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se