Övrigt på svenska

Övrigt på svenska 2021

Här ryms publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI finns som underrubriker. Dessa innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.


2021-02-25 Børsen

Nedlukningen kommer til at koste årgang 2021 muligheder og samfundet milliarder

Christian Bjørnskov

Efter snart et år med zoom-møder, virtuelle aktiviteter og andre forsøg på at forhindre, at mennesker har social kontakt, står et forhold utvetydigt klart: Digital undervisning har været en dundrende fiasko. Ingen ved endnu, hvor stort tabet bliver for samfundsøkonomien, men for de tabte årgange vil fiaskoen forme resten af deres liv.


2021-02-22 Dagens Nyheter

Norsk ekonomi klarar inte både minskande oljeintäkter och höga ohälsotal

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver om norsk ekonomi i Dagens Nyheter: "De höga oljeinkomsterna är den tydligaste skillnaden mellan de offentliga finanserna i Norge och dem i övriga nordiska länder. Men minskande oljeintäkter framöver skapar stora anpassningsproblem: statsfinanserna försvagas på samma sätt som vid stora skattesänkningar men utan de positiva effekter på arbetsutbudet som dessa innebär. Detta kommer ovanpå de offentligfinansiella påfrestningar som följer av en åldrande befolkning."

 


2021-02-20 Dagens Nyheter

Det finns bättre sätt än kötid för att avgöra vem som ska få en attraktiv friskoleplats

Andreas Bergh

Högutbildade föräldrar anmäler ofta sina barn tidigare till populära friskolor. Det innebär mindre likvärdighet och sämre konkurrens.


2021-02-20 Bulletin

Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning

Niclas Berggren

Niclas Berggren, IFN, skriver i en krönika i Bulletin om hur en försvagad rättsstat kan leda till ökad antisemitism: "På senare år har nationalekonomer börjat studera kulturella fenomen som tillit, tolerans, religion – och antisemitism. Så även jag, tillsammans med duktiga kollegor. Utgångspunkten är att ekonomin, som den fortgår inom ramen för rättssystemets regelverk, påverkar människors värderingar och attityder. Inte minst har antisemitismen historiskt ofta haft kopplingar till ekonomiskt grundade stereotyper. Jag har nyligen varit med om att genomföra en studie som undersöker hur antisemitism kan förklaras med hjälp av hur marknadsekonomin och rättsstaten ser ut."


2021-02-11 Børsen

Der er to fundamentale problemer med Wammens plan om att invester os ud af krisen

Christian Bjørnskov

Christian Bjørnskov, Aarhus Universitet och affilierad till IFN, skriver i en krönika i danska Børsen om hur coronakrisen bör hanteras. Delar av det danska näringslivet har börjat argumentera för att det är dags att återöppna det danska samhället efter nedstängningen. Dansk ekonomi befinner sig i recession och riskerar en långvarig strukturell kris där många företag nu står på randen till konkurs, skriver Bjørnskov och argumenterar för att krisen inte tar slut förrän nedstängningarna upphör och att forskning visar att det inte går att investera sig ur krisen.


2021-02-04

Individualistiska värderingar gör det svårare för facket att värva medlemmar

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Den fackliga organisationsgraden föll kraftigt 2006–08. I en ny rapport visar Lars Calmfors tillsammans med medförfattarna Julia Nederberg och Carolina Persson att anledningarna till varför man väljer att vara med i facket har ändrats. I dag är skälen mer individualistiska.


2021-02-01 Bulletin

FHM kräver perfekta studier som inte finns – med risk för människoliv

Niclas Berggren

Niclas Berggren, IFN, skriver en krönika i Bulletin om den svenska coronastrategin. Enligt Niclas Berggren präglas den av så kallad hyperrationalism som han ser i bland annat synsättet att inte genomföra en åtgärd så länge man inte har studier av högsta kvalitet som påvisar positiva efekter. "Detta synsätt kan låta bra, men utgör ett hinder för viktiga och potentiellt gynnsamma åtgärder i krissituationer som den nuvarande."


2021-01-30 Svenska Dagbladet

Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet: "det inte varit för den vilja till framåtsträvande som marknadsekonomin möjliggör hade det inte varit möjligt för vetenskapen i allmänhet och hälsovården i synnerhet att ta sådana sjumilakliv som under pandemin."


2021-01-28 Børsen

Tidens mistillid til marknedsøkonomien er fejlagtig og farlig

Christian Bjørnskov

ChristianBjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, skriver i en krönika av debattkaraktär i Børsen.

" Lande med begrænsede offentlige sektorer, let regulering og sikre private ejendomsrettigheder udvikler sig langt hurtigere, og er ofte både mere produktive og mindre forurenende end andre. Man kunne derfor tro, at der er et svært valg i den økonomiske politik mellem effektivitet og lighed. Den tradeoff, der har været så vigtig i talrige diskussioner om økonomisk politik, afvises nu i ny forskning. 

Den nye evidens kommer fra en artikel, jeg har skrevet sammen med den fremragende Andreas Bergh fra Lunds Universitet, der er under udgivelse i tidsskriftet Kyklos. I modsætning til tidligere forskning, der forsøgte at se på sammenhængen mellem den førte politik og indkomstniveauet i forskellige dele af samfundet, ser Andreas og jeg på ændringer i politikken og den efterfølgende vækst i indkomsterne.

Det unikke i artiklen med titlen “Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?”, er således dens fokus på dynamiske effekter af politik, der fører til mere eller mindre økonomisk frihed."


2021-01-10 Dagens Nyheter

När misstagen summeras riktas blicken mot republikaner – och journalister på CNN

Lars Calmfors

Även vi som kunde följa medborgarrättskampen, mordet på Martin Luther King och Watergateskandalen i realtid blev chockade över hur långt Trump och hans mobb tilläts gå. Nu är det viktigt att förstå vad som gjorde det möjligt.


2021-01-03 Dagens Nyheter

Därför når vi aldrig enighet om pandemiåtgärderna

Andreas Bergh

Det är inte konstigt att experterna är oense om pandemin.Våra åsikter om strategier mot coronaviruset handlar ofta inte om fakta utan om personlig benägenhet att acceptera risk.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se