2021

Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel

2021-01-30 Svenska Dagbladet

Författare: Johanna Möllerström

Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet: "det inte varit för den vilja till framåtsträvande som marknadsekonomin möjliggör hade det inte varit möjligt för vetenskapen i allmänhet och hälsovården i synnerhet att ta sådana sjumilakliv som under pandemin."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Möllerström, Johanna (2021), ”Vi har faktiskt bevittnat ett mirakel”. Svenska Dagbladet, 30 januari.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se