2021

Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning

2021-02-20 Bulletin

Författare: Niclas Berggren

Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning Niclas Berggren

Niclas Berggren, IFN, skriver i en krönika i Bulletin om hur en försvagad rättsstat kan leda till ökad antisemitism: "På senare år har nationalekonomer börjat studera kulturella fenomen som tillit, tolerans, religion – och antisemitism. Så även jag, tillsammans med duktiga kollegor. Utgångspunkten är att ekonomin, som den fortgår inom ramen för rättssystemets regelverk, påverkar människors värderingar och attityder. Inte minst har antisemitismen historiskt ofta haft kopplingar till ekonomiskt grundade stereotyper. Jag har nyligen varit med om att genomföra en studie som undersöker hur antisemitism kan förklaras med hjälp av hur marknadsekonomin och rättsstaten ser ut."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Berggren, Niclas (2021), ”Sveriges judar hotas av rättsstatens försvagning”. Bulletin, 20 februari.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se