2021

Norsk ekonomi klarar inte både minskande oljeintäkter och höga ohälsotal

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver om norsk ekonomi i Dagens Nyheter: "De höga oljeinkomsterna är den tydligaste skillnaden mellan de offentliga finanserna i Norge och dem i övriga nordiska länder. Men minskande oljeintäkter framöver skapar stora anpassningsproblem: statsfinanserna försvagas på samma sätt som vid stora skattesänkningar men utan de positiva effekter på arbetsutbudet som dessa innebär. Detta kommer ovanpå de offentligfinansiella påfrestningar som följer av en åldrande befolkning."

 

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Calmfors, Lars (2021), ”Norsk ekonomi klarar inte både minskande oljeintäkter och höga ohälsotal”. Dagens Nyheter, 22 februari.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se