Övriga serier

Stenciler, rapporter och mimeo från IUI

Stenciler, rapporter och mimeo från IUI är avslutade serier som innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.

Taymaz, Erol (1992), “How to Play Business Games with MOSES”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Taymaz, Erol (1991), “Calibration of Micro-to-Macro Simulation Models”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Trofimov, Giorgi (1991), “Information Sharing about Uncertain Technology Performance under Oligopolistic Competition”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Lindström, Bertil (1989), “Regulation and Economic Growth”. [Presenterad vid IUI’s 50th Anniversary Symposium, November 15–17, 1989.] Stockholm: Stencil från IUI.

Schager, Nils Henrik (1989), “Profits, Productivity and Wages – The Micro Foundations of Wage Determination”. [Presenterad vid IUI’s 50th Anniversary Symposium, November 15–17, 1989.] Stockholm: Stencil från IUI.

Jagrén, Lars (1986), “The Combination, Reorganization and Productivity Analysis. A Case Analysis of Electrolux”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Normann, Göran (1983), ”Skatter, löner, räntor”. Stockholm: Stencil från IUI.

Eliasson, Gunnar (1982), “The Sophisticated Saver – The Family as a Savings, Investment and Borrowing Institution”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Carlsson, Bo och Erland Waldenström (1980), “Technology, Industrial Structure and Economic Growth in Sweden – A 100-Years Perspective”. [Paper presented at the OECD Symposium on Industrial Policies for the 80’s in Madrid, Spain, May 5–9, 1980.] Stockholm: Stencil från IUI.

Ysander, Bengt-Christer (1980), “A Note on the Stability of Simultaneous Price and Adjustment”. Stockholm: Mimeo från IUI.

Carlsson, Bo och Gösta Olavi (1977), “Experiments with Varying Assumptions on Technical Change and the Longevity of Capital in the Swedish Micro to Macro Simulation Model”. Stockholm: Stencil från IUI.

Carlsson, Bo (1975), ”Scale and Performance of Blast Furnaces in Five Countries – A Study of Best Practice Terminology”. Stockholm: Stencil från IUI.

Carlsson, Bo och Göran Normann (1975), ”Beskattning av energi”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1975), ”Trends and Interdependencies in Engineering Trade Patterns of Industrial Countries 1964–70”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Avvägningen mellan marginaleffekter och utjämningseffekter - en diskussion kring skatteutredningens förslag”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Produktionsfaktorbeskattning - en arbetsrapport”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Vilka problem löser skatteförslagen?”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1974), ”Factor Abundance, Trade Specialisation and Lags in Adjustment - A Case Study of the Swedish Engineering Trade”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1974), ”Specialisation Tendencies in Swedish Trade and Production of Fabricated Metal Products in the 1960's”. Stockholm: Stencil från IUI.

Carlsson, Bo och Lennart Ohlsson (1973), ”Structural Determinants of Swedish Foreign Trade – A Test of the Conventional Wisdom”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf (1973), ”On the Measurement of the Degree of Progression”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1973), ”Redistributive Effects of Discretionary and Automatic Tax Policies”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1973), ”On Unit Prices and their Use in the Analysis of the International Specialisation Pattern within Heterogeneous Industries”. Stockholm: Stencil från IUI.

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1971), ”A study of the Swedish system for personal income taxation”. Stockholm: Stencil från IUI.

Klevmarken, Anders (1971), ”On Earnings–Age–Education Profiles”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1970), ”A Note on Education and Investment Alternatives in Developing Countries”. Stockholm: Stencil från IUI.

Åberg, Yngve (1970), ”Varvens produktivitet och räntabilitet”. Stockholm: Stencil från IUI.

Eliasson, Gunnar (1969), ”Kodningsinstruktion till BMDO 2R – programmet för stegvis multipelregression för tillämpning på IBM 7090”. Stockholm: Stencil från IUI.

Dahlman, Carl Johan och Anders Klevmarken (1969), ”Vad bestämmer konsumtionen av pälsvaror? Perspektiv på pälsbranschen inför 70-talet”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1969), ”Den svenska fartygsexporten - en analys av några bestämningsfaktorer”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ohlsson, Lennart (1969), ”Omkastningen av Sveriges komparativa fördelar och dess konsekvenser för den industriella omvandlingen under efterkrigstiden”. Stockholm: Stencil från IUI.

Olsson, Bertil (1965), ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän. Arbetsrapport”. [Kompendium.] Stockholm: Stencil från IUI.

Bentzel, Ragnar (1964), ”Några konsumtionsteoretiska grunddrag samt prognosmetoder och statistiskt material”. Stockholm: Stencil från IUI.

Höglund, Bengt och Lars Werin under medverkan av Carlaxel Carlström (1964), ”Input-output-tabeller för Sverige år 1957”. [Bilaga till Bengt Höglund och Lars Werin, The Production System of the Swedish Economy.] Stockholm: Stencil från IUI.

Bentzel, Ragnar (1963), ”Future Consumption in Sweden”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1963), ”Biobesöksfrekvensen 1956-1962”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1963), ”TV i Sverige – fjärde kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1962), ”Befolkning och arbetskraft i Norrland”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Inköp av damstrumpor på persongrupper och delmarknader”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Inköp av skjortor på persongrupper och delmarknader”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Konsumtionen av överkläder 1949–60”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Journalpapperskonsumtionen i Västeuropa”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige  1956–61”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – tredje kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – andra kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – första kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – fjärde kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Stencil från IUI.

Brems, Hans, Leif Holbaek-Hanssen, John Ekström, Kjell Brändström och Lennart Myrén m.fl. (1961), ”Kontaktkonferens kring marknadsundersökning och marknadsforskning, Saltsjöbaden den 13–14 februari 1961”. Stockholm: Rapport från IUI.

Eneroth, Bertil (1961), ”Telefonefterfrågan – förberedande studier”. Stockholm: Rapport från IUI.

Gillberg, Jan (1961), ”TV i Sverige – första kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1961), ”Hushållens dryckesutgifter 1958”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – tredje kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – andra kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1961), ”Beklädnadsköpen för hushåll och individer, ett tvärsnitt år 1958”. Stockholm: Rapport från IUI.

Dahmén, Erik (1960), “The Financing of Industry in Sweden during the 1950’s”. Stockholm: Stencil från IUI.

Ekström, John (1960), ”Sverige inför europeisk integration”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1960), ”TV i Sverige – andra halvårsrapporten 1960”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1960), ”TV i Sverige – första halvårsrapporten 1960”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gulbrandsen, Odd (1960), ”Sveriges befolkning 1975 – en prognos för regioner och bebyggelsetyper. Del 1”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gulbrandsen, Odd (1960), ”Sveriges befolkning 1975 – en prognos för regioner och bebyggelsetyper. Del 2. Bilagor”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Hushållens utgifter för porslins- och glasvaror år 1958”. Stockholm: Rapport från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Hushållens utgifter för resor m.m. år 1958”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Investment Behaviour in Sweden”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Konsumtionen av papper och papp i USA - utveckling och framtidsperspektiv”. Stockholm: Rapport från IUI.

Mutén, Leif (1960), ”Bolagsbeskattningen och företagens kapitalanskaffningskostnader”. Stockholm: Stencil från IUI.

Wallander, Jan (1960), ”Metodiska problem i samband med skrotningsberäkningar”. Stockholm: Stencil från IUI.

Bentzel, Ragnar (1959), ”Framtidsperspektiv för den svenska skogsindustrin”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1959), ”Den ekonomiska grundvalen för kommersiell television i Sverige”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1959), ”TV i Sverige – rapport 1959:1”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gillberg, Jan (1959), ”TV i Sverige 1956–1958”. Stockholm: Rapport från IUI.

Gulbrandsen, Odd (1959), “En analys av faktorer som påverkar sockerkonsumtionens storlek”. Stockholm: IUI.

Gulbrandsen, Odd (1959), “The Structural Transformation in Swedish Agriculture and Migration 1750–1970”. Stockholm: Stencil från IUI.

Gulbrandsen, Odd (1959), ”Preliminär prognos för befolkningsutvecklingen fram till 1975 inom regioner och bebyggelsetyper”. Stockholm: Stencil från IUI.

Nilsson, Bertil (1959), ”Skogsbrukets transportproblem. Del 1: Förutsättningar och framtidsperspektiv. En prognosutredning”. Stockholm: Stencil från IUI.

Nilsson, Bertil (1959), ”Skogsbrukets transportproblem. Del 2: Kostnadsprognoser för några utvalda transportalternativ”. Stockholm: Stencil från IUI.

Svennilson, Ingvar (1959), ”Perspektiv på Västeuropas utveckling 1955–1975”. Stockholm: Stencil från IUI.

Svennilson, Ingvar (1959), “Prospects of Development in Western Europe 1955–75”. Stockholm: Stencil från IUI.

Bentzel, Ragnar och Per-Olov Boman (1958), ”Marknaden för papper och massa”. Stockholm: IUI.

Nabseth, Lars (1958), ”Löneökningars verkningar inom industrien – Några case-studier”. Stockholm: IUI.

Rundblad, Bengt, Tore Dalenius, Lars Lehman och Jan Wallander (1958), ”IUI:s bilundersökning - metoder och material”. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1957), ”Internationell ekonomisk statistik”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1957), ”Kapacitetsutnyttjandet inom skattepliktiga bryggerier 1956”. Stockholm: IUI.

Carlsson, Torsten (1954), ”PM rörande möjligheterna att sänka bostadskostnaderna”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1953), ”Den svenska bryggeriindustrien”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1953), ”Storleksfördelning, företagsformer och lokalisering inom olika branscher av industri och hantverk i Sverige”. Stockholm: Stencil från IUI.

Carlsson, Torsten (1951), ”Utvecklingstendenser för cementförbrukningen och kapacitetsbehovet inom den svenska cementindustrien”. Stockholm: Stencil från IUI.

Höök, Erik (1951), ”Det svenska jordbrukets arbetskraft 1949”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1951), ”Undersökning av likviditetsläget inom industrin 1950–1951”. Stockholm: Stencil från IUI.

Carlsson, Torsten (1950), ”Kramforsutredningen”. [Preliminärt manuskript]. Stockholm: IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1948), ”Annual report for 1947”. [Information för utlandet 34169]. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1948), ”Sveriges behov och resurser 1960”. [Stencil 61148.16]. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1947), ”Sovjetunionens industri – några grunddrag i dess utveckling och organisation”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1947), ”Statistisk kvalitetskontroll – kortfattad introduktion och bibliografi”. Stockholm: Stencil från IUI.

Svennilson, Ingvar (1947), "Kort referat av Professor Svennilsons anförande i SAF, 29 oktober 1947". Stockholm: IUI.

Svennilson, Ingvar (1947), "The Swedish Institute for Industrial, Economic and Social Research". [Information för utlandet 34007/1]. Stockholm: Stencil från IUI.

Hellberg, Rune (1946), ”Den engelska bomullsindustrin under mellankrigsperioden”. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1945), “Sweden’s Trade Policy after the War”. Stockholm: Stencil från IUI.

Svennilson, Ingvar (1945), "L´Institut suédois de recherche industrielle". [Information för utlandet 34007]. Stockholm: Stencil från IUI.

Industriens Utredningsinstitut (1944), ”Den ekonomiska efterkrigsplaneringen i Kanada”. Stockholm: Stencil från IUI.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se