Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 27

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?

Policy Paper
Referens
Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009). ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”. IFN Policy Paper nr 27. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Joakim Bång, Daniel Waldenström

Rörliga ersättningar till näringslivets ledande befattningshavare har blivit allt vanligare de senaste åren. I finanskrisens kölvatten har en bred debatt uppstått om deras effektivitet. Men vad säger egentligen den akademiska forskningen om incitamentprogram till vd? I den här artikeln sammanfattar vi teorier om rörlig ersättning, deras funktion och syfte samt vad vi empiriskt vet om deras effekter. 

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se