Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 61

Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?

Policy Paper
Referens
Heyman, Fredrik och Pehr-Johan Norbäck (2013). ”Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?”. IFN Policy Paper nr 61. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck

Utländska direktinvesteringar står för en stor del av den alltmer globalt sammanflätade världsekonomin. Detta har även haft återverkningar för Sverige. Svenska multinationella företag har under årtionden haft en betydande utlandsverksamhet och under de senaste decennierna har inflödet av utländska direktinvesteringar ökat markant. Detta innebär att alltfler företag är utlandsägda och att alltfler anställda arbetar i utlandsägda företag.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se