2006–2009

Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt

Policy Paper No. 28

Författare: Harald EdquistAntal sidor: 18Publicerad: 16 september 2009

Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt Harald Edquist

Den här rapporten visar att investeringar i immateriella tillgångar var 9 procent av BNP år 2004. En viktig del av dessa investeringar utgjordes av kunskapsintensiva tjänster. Den här rapporten analyserar utvecklingen av kunskapsintensiva tjänster i det svenska näringslivet. Resultaten visar att sysselsättningstillväxten var hög, medan den uppskattade produktivitetstillväxten var låg i denna sektor.

Vidare visas att kompetens och samarbete med kunder är avgörande för den kunskapsintensiva tjänstenäringens framtida utveckling. Rapporten pekar på stora brister beträffande i synnerhet produktivitetsstatistik för kunskapsintensiva tjänster. Dessa brister gör det nästan omöjligt att utforma en specifik tillväxtpolitik för denna sektor. Istället föreslår författaren en generell subvention för företag att investera i medarbetares kompetens, vilket skulle gynna tillväxten i hela ekonomin, men framförallt den kunskapsintensiva tjänstesektorn.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se