2006–2009

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?

Policy Paper No. 31

Författare: Thomas TangeråsAntal sidor: 24Publicerad: 2 november 2009

Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem? Thomas Tangerås

Kollektiv anslutning leder till hårdare priskonkurrens mellan etablerade bolag, men kan samtidigt förhindra nyinträde. I sin bedömning måste Konkurrensverket därför göra en avvägning om konkurrensen gynnas bäst av hårdare konkurrens mellan befintliga företag eller av nyinträde.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ansluter ofta hushåll kollektivt till kabel-TV och bredband. Konkurrensverket får dock samtal från boende som känner sig tvingade att acceptera en leverantör de inte vill ha. Å andra sidan kan hushållen få billigare TV/bredband om leverantörerna tar lägre priser för kollektiv än för individuell anslutning. Är kollektiv anslutning ett konkurrensproblem?

Fil.dr Thomas Tangerås har på uppdrag av Konkurrensverket utfört en samhällsekonomisk analys av kollektiv anslutning av TV/bredband.

Huvudresultatet är att priskonkurrensen är hårdare under kollektiv än individuell anslutning. Under kollektiv anslutning delegerar hushållen beslutet om leverantör till hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Detta innebär att man överför beslutsfattandet till någon som lägger relativt större vikt vid pris än kvalitet. Priskonkurrensen blir därför hårdare under kollektiv anslutning. Nackdelen med ett starkare fokus på pris är ett svagare fokus på kvalitet. Leverantörerna torde därför investera mindre i kvalitet och utvecklandet av nya tjänster under kollektiv än individuell anslutning.

Industrin förlorar på kollektiv anslutning eftersom vinstmarginalerna sjunker. Om det är billigare att ansluta alla hushåll i en fastighet än varje hushåll för sig, är kollektiv anslutning dock individuellt lönsamt för bolagen. Skalfördelar i kollektiv anslutning låser in leverantörerna i ett fångarnas dilemma. Hushållen tjänar på kollektiv anslutning genom en lägre abonnemangs-kostnad, men riskerar på grund av delegering att få en annan leverantör än den man föredrar. Om skalfördelarna är tillräckligt stora eller om leverantörerna erbjuder snarlika produkter, väger prisfördelen tyngre än delegeringskostnaden. Kollektiv anslutning medför då en välfärdsvinst. Kollektiv anslutning av fastigheter till kabel-TV/bredband utgör ej något konkurrensproblem såtillvida att (i) priskonkurrensen är hårdare under kollektiv anslutning; och (ii) under rimliga antaganden kommer operatörerna frivilligt erbjuda kollektiv anslutning.

Lösningen på eventuella kvalitetsproblem är ej att förbjuda kollektiv anslutning. Problemet ligger i stället på efterfrågesidan. Möjligheten att lägga pengar i egen ficka kan fresta en hyresvärd att lägga för stor vikt vid pris i förhållande till kvalitet. Leverantörerna satsar i sin tur mindre på kvalitet. Den bästa lösningen är att reda ut incitamentsproblemen mellan hyresvärdar och hyresgäster, ej att förbjuda kollektiv anslutning.

Kollektiv anslutning kan förhindra nyinträde. Genom att erbjuda kollektiv anslutning kan existerande företag binda sig till aggressiv konkurrens, med resultatet att nyetablering blir mindre lönsamt. I sin bedömning måste Konkurrensverket därför göra en avvägning om konkurrensen gynnas bäst av hårdare konkurrens mellan befintliga företag eller av nyinträde.

Kontakta Thomas Tangerås, e-post tomas.tangeras@ifn.se, om du vill veta mer.
 

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se