2010

Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?

Policy Paper No. 32

Författare: Thomas TangeråsAntal sidor: 8Publicerad: 12 januari 2010

Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga? Thomas Tangerås

I studien redogör jag utifrån nationalekonomisk teori för begreppet marknadsmässigt pris och på basis av denna redogörelse analyserar jag huruvida de svenska vindkraftkooperativens priser kan sägas vara marknadsmässiga.

Priserna är marknadsmässiga när de leder till marknadsklarering, det vill säga att utbudet är lika med efterfrågan. Marknaden klarerar och priserna är marknadsmässiga om marknaden är fri. Om följande tre förutsättningar är uppfyllda kan man tala om en fri marknad: (i) priserna och kvantiteterna är oreglerade; (ii) konsumenter och leverantörer köper och säljer av fri vilja; (iii) köpare och säljare har motstridande intressen vad gäller priserna.

Priserna och kvantiteterna på den svenska vindkraftkooperativsmarknaden är helt oreglerade. För det andra är det fritt inträde på marknaden, alla kan starta ett vindkraftkooperativ och sälja andelar och alla kan anmäla sitt intresse att köpa andelar (eller låta bli) i vindkraftkooperativ. För det tredje är de projektörer som bygger och de elåterförsäljare som ansvarar för driften av vindkraftverken är oftast privata bolag som torde ha intresse av att sälja sina tjänster så dyrt som möjligt. Kunderna på sin sida vill naturligtvis betala så lite som möjligt för vindkraftkooperativens el.

Den svenska marknaden för vindkraftkooperativ uppfyller därför kriterierna för en fri marknad. På en fri marknad kan man förvänta sig att priserna anpassar sig för att klarera marknaden och därmed är marknadsmässiga. Slutsatsen är att vindkraftkooperativens priser är marknadsmässiga. 

Rapporten är skriven på uppdrag av Svensk Vindenergi.  

IFN Policy Paper 32, Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?, är författat av Thomas P. Tangerås, IFN. Vill du veta mer? Kontakta Thomas, e-post: Thomas.Tangeras@ifn.se.

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se