2010

Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten

Policy Paper No. 40

Författare: Klas Eklund och Magnus HenreksonAntal sidor: 35Publicerad: 8 november 2010, reviderad 8 december 2010 och 13 januari 2011

Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten Klas Eklund och Magnus Henrekson

Sedan industrialiseringens genombrott har produktionen och levnadsstandarden mångdubblats i Sverige, samtidigt den ekonomiska tillväxttakten varierat högst betydligt. Exempelvis var tillväxten snabb under 1950- och 60-talen, lägre under 1970- och 80-talen och återigen snabb från senare hälften av 1990-talet.

Syftet med denna uppsats är att analysera förutsättningarna för att företagande och entreprenörskap ska kunna driva på tillväxt och omvandling i en välfärdsstat som den svenska. Samtidigt beskriver vi den svenska ekonomins faktiska tillväxt under senare decennier och hur det ekonomiska tänkandet om drivkrafterna bakom tillväxten utvecklats under denna tid. Vi hävdar att den tidigare dominerade ekonomiska tillväxtteorin – som nästan helt koncentrerade sig på investeringar i realkapital – inte räcker för att analysera tillväxtens utmaningar i en modern, tjänsteorienterad ekonomi som den svenska. Villkoren för produktivt entreprenörskap måste enligt vår mening ges större uppmärksamhet när en ekonomisk politik för långsiktig tillväxt ska utformas.
 

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se