2010

Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten

Policy Paper No. 40

Författare: Klas Eklund och Magnus HenreksonAntal sidor: 35Publicerad: 8 november 2010, reviderad 8 december 2010 och 13 januari 2011

Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten Klas Eklund och Magnus Henrekson

Sedan industrialiseringens genombrott har produktionen och levnadsstandarden mångdubblats i Sverige, samtidigt den ekonomiska tillväxttakten varierat högst betydligt. Exempelvis var tillväxten snabb under 1950- och 60-talen, lägre under 1970- och 80-talen och återigen snabb från senare hälften av 1990-talet.

Syftet med denna uppsats är att analysera förutsättningarna för att företagande och entreprenörskap ska kunna driva på tillväxt och omvandling i en välfärdsstat som den svenska. Samtidigt beskriver vi den svenska ekonomins faktiska tillväxt under senare decennier och hur det ekonomiska tänkandet om drivkrafterna bakom tillväxten utvecklats under denna tid. Vi hävdar att den tidigare dominerade ekonomiska tillväxtteorin – som nästan helt koncentrerade sig på investeringar i realkapital – inte räcker för att analysera tillväxtens utmaningar i en modern, tjänsteorienterad ekonomi som den svenska. Villkoren för produktivt entreprenörskap måste enligt vår mening ges större uppmärksamhet när en ekonomisk politik för långsiktig tillväxt ska utformas.
 

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se