2013

Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 – teori och empiri

Policy Paper No. 60

Författare: Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars PerssonAntal sidor: 86Publicerad: 4 juni 2013

Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 – teori och empiri Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Detta är en utvidgad version av ESO-rapporten Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009. I denna version inkluderas en teoretisk analysram.

 

Syftet med denna rapport är att studera betydelsen av små och unga företag i strukturomvandlingen av det svenska näringslivet under perioden 1990–2009 samt belysa de grundläggande ekonomiska mekanismerna som förklarar småföretagsutveckling och dess samhällsekonomiska effekter.

Vi tar oss an detta syfte med att först sammanfatta den nationalekonomiska teoribildning som studerat företagsutveckling i situationer där småföretag utvecklas under osäkra marknadsförhållanden och där institutioner och marknadsförhållanden påverkar den optimala storleken på företagens verksamhet. Vidare beskrivs teoribildning om företagsutveckling genom expansion och genom företagssamarbeten. Slutligen beskrivs grundläggande ekonomiska samband som kan förklara varför omstruktureringar sker; varför vissa typer av företagstyper och organisationer växer och varför vissa typer krymper och läggs ned. En kunskap som är av vikt för en djupare förståelse av hur jobb- och företagsdynamiken fungerar i näringslivet och därmed av vikt för en policydiskussion.

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se