2020

Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor

Policy Paper No. 90

Författare: Gabriel Heller Sahlgren och Henrik JordahlAntal sidor: 30Publicerad: 23 september 2020

Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Rapporten är ett första steg i ett forskningsprojekt med målet att beräkna förädlingsvärden för så många huvudmän och skolor som möjligt. I framtiden kommer liknande studier som analyserar andra huvudmän och skolor, både fristående och kommunala, att genomföras. Projektet finansieras med medel från programmet Tjänstesektorns ekonomi samt de huvudmän som deltar i projektet, inklusive IES och Kunskapsskolan.

Tillgång till trovärdig information om skolors kvalitet har en positiv påverkan på elever, föräldrar och skolledare. Tyvärr är sådan information om skolkvalitet en bristvara i Sveriges utbildningssystem. 

Den här rapporten redovisar kvalitetsmått för Kunskapsskolans grundskolor. Som mått på skolkvalitet används förädlingsvärden, som visar hur stor del av elevers prestationer som kan tillskrivas deras skolor. Förädlingsvärden beräknas för nationella prov i årskurs nio. Beräkningarna görs på elevnivå med data från SCB för elever som skrev nationella prov i årskurs nio under läsåret 2018/19. 

En skola anses ha hög kvalitet om eleverna presterar bättre på de nationella proven i årskurs nio än vad man kan förvänta sig utifrån deras provresultat i årskurs sex och deras bakgrund. Resultaten tyder på att Kunskapsskolan har högre förädlingsvärden än andra svenska skolor i genomsnitt.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se