Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1939–1949

Svennilson, Ingvar (40-talet), Sammandrag av anförande inför den nordiska skogsindustriens samarbetsutskott.

Svennilson, Ingvar (40-talet), Föredrag på temat "Aktuella problem inom svensk ekonomi".

Svennilson, Ingvar (40-talet), Föredrag på temat "Hur förena effektivitet, trygghet och trivsel i produktionslivet? – Ett efterkrigsproblem".

Svennilson, Ingvar (40-talet), Föredrag på temat "Svenska industriella framtidsproblem".

Ruist, Erik (1949), ”Recension: Spelteori och ekonomiska problem”. Bokrecension: Theory of Games and Economic Behavior av John von Neumann och Oskar Morgenstern. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 2, 112–117.

Svennilson, Ingvar (1949), "Blir krisen långvarig?". Fagersta Forum, nr 2, 1–6, 46–47.

Svennilson, Ingvar (1949), Radioanförande "Svenska långtidsprogrammet". Dagens Eko, 28 februari.

Svennilson, Ingvar (1949), Radioanförande "Blir krisen långvarig?". 2 mars.

Svennilson, Ingvar (1949), Anförande "Skogen som tillgång och problem i svensk industri efter kriget". Skogsveckan, Konserthuset, 14 mars.

Svennilson, Ingvar (1949), Radioanförande "Norden inventerar sina tillgångar". 12 juni.

Svennilson, Ingvar (1949), Anförande på temat "Den ekonomiska utvecklingen". TCO.

Dahmén, Erik (1948), ”Recension: De amerikanska institutionalisterna”. Bokrecension: Modern Economic Thought: The American Contribution av Allan G. Gruchy. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 4, 252–256.

Ruist, Erik (1948), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Foundations of Economic Analysis av Paul A. Samuelson. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 1, 50–53.

Svennilson, Ingvar (1948), Inledningsföredrag på temat ”Den framtida tillgången på arbetskraft och dess återverkningar på den ekonomiska utvecklingen”. Sid. 72–90 i Förhandlingarna vid det nordiska nationalekonomiska mötet i Köpenhamn den 19–21 aug 1946. Köpenhamn: Nielsen & Lydiche.

Svennilson, Ingvar (1948), ”Löneutvecklingen och stabiliseringen av det ekonomiska läget”. Tjänstemannarörelsen, nr 9,  sid. 197. Stockholm: Tjänstemännens centralorganisation.

Svennilson, Ingvar (1948), Anförande på temat ”Kan vi komma ut ur krisen?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1948-10-13.] Sid. 79–95 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Dahmén, Erik (1947), ”Recension: Industriell strukturanalys”. Bokrecension: Studier i svenska textila industriers struktur av Folke Kristensson. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 1, 75–81.

Dahmén, Erik (1947), Anförande på temat ”Den svenska försvarsfrågans ekonomiska bakgrund”. Vid Kungl. Krigshögskolan, Försvarsstaben samt på en försvarskongress i Storlien.

Holm, Herman (1947), Anförande på temat ”Den brittiska handelspolitikens problem”. Utrikespolitiska institutet.

Holm, Herman (1947), Anförande på temat ”Socialekonomiska frågor”. Tre dubbelföreläsningar vid Arbetsledareinstitutet.

Ruist, Erik (1947), Anförande på temat ”Produktivitetsmätning inom industrien”. Teknologföreningens sektion för industriell ekonomi och organisation.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Recension: Amerikas ekonomiska framtid”. Bokrecension: America’s Needs and Resources. A Twentieth Century Fund Survey which Includes Estimates for 1950 and 1960 av J. Frederic Dewhurst m.fl. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 2, 167–172.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Recension: Svensk industrifinansiering”. Bokrecension: Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830–1913 av Torsten Gårdlund. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 4, 283–286.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Industriens lokalisering”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1947-10-23.] Sid. 97–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Sveriges ekonomiska kris och dess följder”. Skånes nationalekonomiska förening.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Stabiliteten i den amerikanska konjunkturen”. Lunds nationalekonomiska studentklubb samt av Industriens Upplysningstjänst anordnad kurs i Gävle.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Nordisk ekonomisk samverkan”. Nordiska interparlamentariska unionens arbetsutskott samt en av Sveriges Industriförbund anordnad nordisk industrikonferens.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Industriella planerings- och lokaliseringsfrågor”. Av Industriens Upplysningstjänst anordnad kurs i Stockholm.

Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Sveriges ekonomiska läge”. Av den militära studieverksamheten anordnad kurs i Stockholm.

Wallander, Jan (1947), ”Skogsbygdsundersökningen”. Föredragning för den statliga kommittén rörande näringslivets lokalisering.

Wallander, Jan (1947), Anförande på temat ”Flykten från skogsbygden”. Nationalekonomiska föreningen i Uppsala.

Svennilson, Ingvar (1946), ”Norrland och det svenska arbetskraftsproblemet”. Sid. 57–114 i Härnömässans Föredrag 1946. Luleå: Lapplands och Norrbottens tekniska föreningar.

Svennilson, Ingvar (1946), Anförande på temat ”Det svenska jordbrukets framtida omfattning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1946-10- 31.] Sid. 87–93 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1946), Anförande på temat ”Strukturrationalisering”. Sid. 19.1–19.10 i Nordiska Ingenjörsmötets i Stockholm Förhandlingar 1946. Stockholm: Teknisk Tidskrifts Förlag.

Svennilson, Ingvar (1946), Radioanförande "Folke Kristenssons disputation". 14 december.

Svennilson, Ingvar (1946), "Inledningsanförande". Konferens om näringslivet och bebyggelsen, IUI.

Ahlberg, Gösta (1945), ”Recension: Jordbrukets arbetskraftsproblem”. Bokrecension: Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft av Hannes Hyrenius. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 192–195.

Browaldh, Tore (1945), ”Recension: Socialpolitik”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 173–178.

Dahmén, Erik (1945), ”Recension: Svenska konjunkturproblem”. Bokrecension: Det svenska näringslivets konjunkturkänslighet av Erik Lundberg. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 163–168.

Dahmén, Erik (1945), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Economics of Peace av Kenneth Boulding. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 4, 364–366.

Dahmén, Erik (1945), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Economic Progress and Social Security av Allan G. B. Fisher. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 4, 366–369.

Svennilson, Ingvar (1945), Inledningsföredrag ”Den dirigerade ekonomins problem. Kring krigsårens erfarenheter”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1945-03-19.] Sid. 29–31 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1945), Anförande på temat ”Behöva vi en regional planering för näringslivets utveckling?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1945-11-29.] Sid. 75–88, 92–93 och 96 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1945), ”Engelska efterkrigsproblem”. Sid. 426–430 i Köpmansklubbens matrikel och Meddelande från Stockholms Handelskammare 1945. Stockholm.

Svennilson, Ingvar (1945), Anförande på temat "Industriens lokalisering". Investeringsrådet.

Svennilson, Ingvar (1945), Anförande på temat "Näringspolitiken under kriget – i fredperspektiv". Utrikespolitiska institutet, 2 mars.

Svennilson, Ingvar (1945), Föredrag i Finland på temat "Svenska industriella utvecklingsproblem".

Dahmén, Erik (1944), ”Recension: Ekonomiska utvecklingstendenser före och efter kriget”. Bokrecension: The Future of Economic Society av Roy Glenday. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 3, 234–237.

Kristensson, Folke (1944), ”Recension: Norrländska transportproblem”. Bokrecension: De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader, utförd av Affärsekonomiska Forskningsinstitutet. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 3, 240–243.

Svennilson, Ingvar (1944), Inledning på temat "Perspektiv på industrien och dess lokalisering". Gruppen för plandiskussion, 25 februari.

Svennilson, Ingvar (1944), Anförande på temat "Levnadsstandardens höjning som målsättning för näringspolitiken". Stockholms Reklamförenings 25-årsjubileum, 1 juni.

Curman, Jöran (1943), Anförande på temat ”Industriens bostadsfrågor”. Radioserien Svensk industri på frammarsch, 27 april.

Curman, Jöran (1943), Anförande på temat ”Industriens bostadsutredning”. Svenska Slöjdföreningens kongress i Saltsjöbaden, 8 december.

Curman, Jöran (1943), ”Bostadsfrågan som tekniskt och socialt problem”. Hertha, årg. 30, nr 8/9, 157–158.

Dahmén, Erik (1943), ”Recension: Ekonomiska framtidsperspektiv”. Bokrecension: The Economics of 1960 av Colin Clark. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 2, 177–179.

Dahmén, Erik (1943), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Svensk penningpolitik 1914–1942 av Börje Kragh. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 2, 185–186.

Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Industrien under kriget och efterkrigsproblemen”. Svenska Choklad- och Konfektyrföreningens årsmöte i Stockholm, 25 maj.

Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Aktuella ekonomiska frågor”. Två föreläsningar vid Arbetsledareinstitutet i Stockholm.

Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Industriens fredsberedskap”. Stockholmshögerns medborgarkurs, 3 november.

Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Svenska ekonomiska framtidsproblem”. Stångebroklubben i Linköping, 7 december.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Norrlands försörjningsfrågor”. Geografiska föreningen och Norrlands nation i Uppsala, 12 april.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Hemproduktion och småföretagsamhet”. Institutet för Folklivsforskning, Stockholm, 21 april.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien i svenskt näringsliv”. Nyköpings handelsklubb, 7 maj.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industri och folkförsörjning”. Fackskolan för huslig ekonomi, Uppsala, 16 juni.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien i svenskt näringsliv”. Sex föreläsningar vid Arbetsledareinstitutet i Stockholm.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Småföretagens framtid”. Statens Hantverksinstitut, Stockholm, 26 oktober.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Småföretagen och statlig understödsverksamhet”. Socialdepartementets konferens med landets ”företagareföreningar”, Stockholm, 29 oktober.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Hantverk och småindustri i Sverige”. Tekniska föreningen i Karlskrona, 4 november.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industriens efterkrigsproblem”. Studiekurs för tjänstemän och arbetsledare i Linköping, 17 november.

Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien och Norrlands försörjningsproblem”. Konservativa Studentföreningen i Lund, 23 november.

Svennilson, Ingvar (1943), Radioanförande på temat ”Ekonomisk forskning som underlag för industriell utveckling”. 8 februari.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Industriella utvecklingslinjer”. Föreläsningskurs i Stockholm anordnad av Industriens Upplysningstjänst, Stockholms ABF-avdelning och Stockholms lokalkommitté av TBV, 1 april.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Framtidsperspektiv för industrien”. Svenska Trä- och Pappersindustriarbetarkartellerns årsmöte i Gävle, 30 april.

Svennilson, Ingvar (1943), ”Två föredrag om svenska industriproblem”. Nordisk bank- och handelskursus på Hindsgavl i Danmark, 31 maj till 5 juni. Föredrag 2 - Utvecklingsmöjligheterna i svensk industri.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Industriens efterkrigsproblem”. Arbetarnas Bildningsförbund i Hofors, 21 oktober.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Kan full sysselsättning förverkligas efter kriget?”. Arosmässan i Västerås, 6 november.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat "Blir sparandet för stort efter kriget?". Sparfrämjandets konferens, 12-13 november.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Förutsättningarna för efterkrigstidens ekonomiska utveckling”. Svenska Vattenkraftföreningen i Stockholm, 25 november.

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Den svenska sysselsättningens problem. Några synpunkter på den ekonomiska politiken efter kriget”. Tekniska samfundet i Göteborg, avd. för industriell ekonomi och organisation, med Svenska Ekonomföreningens västra krets inbjuden, 10 december.

Dahmén, Erik (1942), ”Recension: Finanspolitiken och den ekonomiska utvecklingen”. Bokrecension: Fiscal Policy and Business Cycles av Alvin H. Hansen. Ekonomisk Tidskrift, årg. 44, nr 4, 273–276.

Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Svensk industri”. Tre föreläsningar på Arbetsledareinstitutet, 1–10 oktober.

Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Hantverk och småindustri i svenskt näringsliv”. Statens Hantverksinstitut, 28 oktober.

Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Sveriges industriella försörjning”. Två föreläsningar på Artillerihögskolan, 15 oktober.

Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Svenska industriella framtidsproblem”. Sid. 45–55 och 63–65 i Ingeniörsklubben i Falun Förhandlingar. Falun: Ingeniörsklubben.

Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Verkstadsindustriens framtidsproblem”. Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund, 1 november.

Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Industri och levnadsstandard”. Tjänstemännens bildningsverksamhets studiecirkel i Eskilstuna, 10 november.

Svennilson, Ingvar (1942), Inledningsföredrag med Erik Lundberg och Sune Carlsson på temat ”Behovet av ekonomisk forskning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1942-11-23.] Sid. 51–73 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Industri och levnadsstandard ”. Köpmanklubben i Gävle, 24 november.

Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till löne- och prisstoppet”. Statstjänstemännens förening i Sthlm, 27 november.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet I”. SAP-Information, nr 2, 20–22.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet II”. SAP-Information, nr 3, 42–45.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet III”. SAP-Information, nr 4, 57–61.

Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Sysselsättningsproblemet i Ådalen”. Fackliga Centralorganisationen, Kramfors, 18 maj.

Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Industrien under kriget”. Högerns Folkhögskola, Gimo, 9 oktober.

Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Utvecklingsproblem inom hantverk och småindustri”. Stockholms Hantverksförening, 21 oktober.

Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Utvecklingsproblem inom hantverk och småindustri”. Norrköpings Hantverksförening, 11 november.

Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Medelklass och arbetarklass: Småindustri och hantverk”. ABF:s Stockholmsavdelning, 20 november.

Sundén, Ragnar (1941), Anförande på temat ”Det ekonomiska läget i Tyskland och Schweiz under kriget”. ’Decemberklubben’ i Borås, 17 mars.

Sundén, Ragnar (1941), Anförande på temat ”Norrlands industriproblem”. Härnömässan i Härnösand, 26 april.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Industriellt ledarskap och social kontroll”. Malmö, 21 april.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Byggnadsindustriens råvaruproblem”. Stockholms Byggmästareförening, 8 september.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Några synpunkter på Sveriges ekonomiska läge”. Ekonomiska Klubben, 5 november.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Mobiliseringen av industrien”. ABF:s sammankomst i Konserthusets stora sal, Stockholm, 1 december.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Den industriella hushållningen under kriget och några av dess lärdomar”. Skånes Handelskammare, 12 december.

Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Några synpunkter på det industriella framåtskridandet”. Exportföreningen och Sveriges Industriförbunds styrelse, 17 december.

Andersson, Ivar (1940), Anförande på temat ”Den nya budgeten”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1940-01-26.] Sid. 1–36 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Iveroth, Axel (1940), Anförande på temat ”Ersättningsproduktion och ny företagsamhet”. Handelsklubben i Gävle, 26 september.

Iveroth, Axel (1940), Anförande på temat ”Norrlands försörjningsfrågor”. Fabriks- och hantverksföreningen i Sundsvall, 3 december.

Sundén, Ragnar (1940), Inledningsföredrag och anförande på temat ”Den industriella produktionens och investeringsverksamhetens anpassningsproblem”. Sid. 85–110 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Indexlönernas problem”. Nationalekonomiska studentföreningen i Lund, 22 oktober.

Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till omsättningsskatteförslaget”. Handelskammaren i Gävle, 25 oktober.

Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till omsättningsskatteförslaget”. Folkpartiets stockholmsavdelning, 30 oktober.

Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Ekonomiska synpunkter på industriens bostadsproblem”. Ingenjörsklubben i Falun, 7 december.

Sundén, Ragnar (1940), Radioföredrag på temat ”Industriella anpassningsproblem”. 19 december.

Svennilson, Ingvar (1940), Anförande på temat "Industriell planering i Sverige under den nuvarande krisen". Föredrag för utländska pressmän, 31 maj.

Andersson, Ivar (1939), Anförande på temat ”Svenska industriproblem i krigstid”. Föredrag vid Arosmässan i Västerås, 4 november.

Sundén, Ragnar (1939), ”Recension: Engelsk finanspolitik”. Bokrecension: The Finance of British Government, 1920–1936 av Ursula K. Hicks. Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 2, 174–178.

Sundén, Ragnar (1939), Anförande på temat ”Den ekonomiska politikens möjligheter. Några synpunkter med ledning av de senaste årens erfarenheter i olika länder”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1939-04-25.] Sid. 59–96 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se