Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1950–1959

Höök, Erik (1959), Anförande på temat ”Obligatoriets pensionsfond”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1959-03-16.] Sid. 21–50 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Wallander, Jan (1959), ”Framtidsperspektiv på bilismen”, Oss Emellan [personaltidning för Skandia], årg. 14, nr 2, 22–24.

Wallander, Jan (1959), ”Recension: Överflödssamhället”. Bokrecension: The Affluent Society av John Kenneth Galbraith. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 1, 20–25.

Fajersson, Sven (1958), ”Budget med många frågetecken 1958”. Textil och Konfektion, årg. 15, nr 2, 14–15.

Gillberg, Jan (1958), ”Är branschrationalisering nyttigt?”. Bokrecension: Branschrationalisering – mening, metoder, möjligheter av Rune Höglund. Industriförbundets Meddelanden, årg. 31, nr 10, 350–353.

Nabseth, Lars (1958), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Motiv och beslut i företagsledningens marknadspolitik av Karl-Erik Wärneryd. Ekonomisk Tidskrift, årg. 60, nr 2, 159–162.

Paues, Wilhelm (1958/1959), “Warning: There May be a Price Tag on Free Trade”. Industria International, 49–50.

Rundblad, Bengt G (1958), ”Undersökning om arbetskraftens rörlighet”. Arbetsmarknaden, årg. 8, nr 7, 154–156.

Wallander, Jan (1958), ”Berg och dal i bilhandeln”. Industria, årg. 54, nr 10, 33–37.

Wallander, Jan (1958), ”Bilen i centrum”, Essotankar, årg. 13, nr 5, 83.

Ahrsjö, Göran (1957), ”Har vi samhällsekonomisk balans?Textil och Konfektion, årg. 14, nr 18, 6 och 45–46.

Gulbrandsen, Odd (1957), ”Bondens framtid, sambruk och specialisering”. Industria, årg. 53, nr 5, 54–56.

Ortmark, Åke (1957), ”Konsumtionen är inte synd i USA – kanske når vi också dit”. Textil och Konfektion, årg. 14, nr 1, 18–19 och 22–24.

Höök, Erik (1956), ”Recension: Sparande och investeringar”. Bokrecension: Investeringsverksamhet och sparande av Lars Lindberger. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 3, 188–194.

Höök, Erik (1956), ”Folk så det räcker!Industria, årg. 52, nr 3, 23–25 och 85.

Höök, Erik (1956), ”Arbetsstudier på kontor. Tjänstemannakostnadernas stegring – framtidsperspektiv”. Affärsekonomi, årg. 29, nr 6, 325 och 336–338.

Nabseth, Lars (1956), ”Vem betalar arbetstidsförkortningen?”. SACO-Tidningen, årg. 3, 117–120.

Ortmark, Åke (1956), ”Giftermålet helgar medlen”. Industria, årg. 52, nr 5, 54–59.

Ortmark, Åke (1956), ”Recension: Ekonomisk Tillväxt”. Bokrecension: The Theory of Economic Growth av W. Arthur Lewis. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 2, 132–134.

Wallander, Jan (1956), Anförande på temat ”Expansion utan inflation”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1956-12-12.] Sid. 117–148 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Wallander, Jan (1956), ”Att ha bil på 1500 kr i inkomst”. Industria, årg. 52, nr 7–8, 56–58 och 68.

Wallander, Jan (1956), ”Bilismens lakejer”. Fackföreningsrörelsen, årg. 36, nr 27–28, 21–24.

Ortmark, Åke (1955), ”Vad kostar bilen per mil – 3:50 eller 61 öre?”. Industria, årg. 51, nr 3, 28–30 samt 56.

Ortmark, Åke (1955), ”Är statsstöd eller stordrift utvägen att rädda turisthotellen?”. Industria, årg. 51, nr 6, 25–27.

Waldau, Göran (1955), ”Varför prognoser?”. SACO-Tidningen, årg. 2, 57–60.

Wallander, Jan (1955), ”Automationen ur social och ekonomisk synpunkt”. Hörde Ni, årg. 8, 160–163.

Wallander, Jan (1955), Anförande på temat ”Den allmänna pensionsförsäkringen, sparandet och den ekonomiska utvecklingen”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 19 55-10-18.] Sid. 73–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Wallander, Jan (1955), Anförande på temat ”Industriella framtidsproblem”. Föredrag vid Thomasmässan i Falun, 3 december.

Ahlberg, Gösta (1954), ”Befolkningsutveckling. Replik till Jan Wallander”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 2, 147–151.

Höök, Erik (1954), ”Höök svarar Croner”. Handelstjänstemannen, årg. 15, nr 2 [sidor saknas].

Wallander, Jan (1954), ”Recension: Befolkningsutvecklingen”. Bokrecension: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50 av Gösta Ahlberg. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 1, 72–79.

Wallander, Jan (1954), ”Slutreplik till Gösta Ahlbergs replik till Jan Wallanders recension av boken: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50 av Gösta Ahlberg”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 2, 151–153.

Bentzel, Ragnar och Bent Hansen (1953), ”Recension: Ekonometri”. Bokrecension: Demand Analysis. A Study in Econometrics av Herman Wold. Ekonomisk Tidskrift, årg. 55, nr 2, 131–147.

Eklöf, Kurt (1953), "Recension: Inkomstfördelningen i Sverige". Bokrecension: Inkomstfördelningen i Sverige av Ragnar Bentzel. Industria, årg 49, nr 1, VII–VIII.

Söderlund, Hans (1953), ”Uppgörelse med regleringsekonomin”. Bokrecension: Konjunkturer och ekonomisk politik av Erik Lundberg. Industrias pm över arbetsmarknaden och konjunkturläget, nr 6, I–III.

Gulbrandsen, Odd (1952), Anförande på temat ”Aktuella problemställningar inom svensk jordbrukspolitik”. Föredrag vid 28:e Svenska Handelskammarmötet i Karlstad, 26 september.

Nordenson, Jonas (1952), Radioanförande anordnat av American-Scandinavian Foundation, 9 december.

Bentzel, Ragnar och Erik Ruist (1951), ”Recension: Ekonometri”. Bokrecension: Statistical Inference in Dynamic Economic Models av Tjalling C. Koopmans. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 2, 103–109.

Eklöf, Kurt (1951), ”Recension: Inflationsteori”. Bokrecension: A Study in the Theory of Inflation av Bent Hansen. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 3, 189–192.

Hardin, Einar (1951), ”Recension: Produktivitetsmätning”. Bokrecension: Methods of Labour Productivity Statistics. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 3, 194–196.

Bentzel, Ragnar (1950), ”Recension: Konsumtionsteori”. Bokrecension: Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior av James S. Duesenberry. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 4, 281–287.

Dahmén, Erik (1950), ”Recension: Bostadskrisen och industriinvesteringarna”. Bokrecension: Bostadsbristen och den ekonomiska politiken av Gunnar Ekdahl. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 3, 216–221.

Nordenson, Jonas (1950), ”Det ekonomiska läget” [Referat av anförande vis Grossistförbundets informationssammanträde 1950-05-05].  Svensk Handel, årg. 6, nr 9, 254–258, 262.

Nordenson, Jonas (1950), Anförande på temat ”Finanspolitik och nationalbudget”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1950-02-10.] Sid. 13–15 och 22–23 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.

Wallin, Bertil (1950), "Recension: Konkurrensens betydelse". Bokrecension: Maintaining Competition av Corwin D. Edwards. Industria, årg 46, nr 6, X–XI.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se