Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1960–1969

Bergström, Villy (1969), ”Recension: En svensk lärobok i internationell ekonomi”. Bokrecension: Internationell ekonomi av Bo Södersten. Svensk sparbankstidskrift, årg. 53, nr 8, 449–455.

Bröms, Jan (1969), ”Ekonomisk tidsanvändning”. Affärsvärlden, årg. 40, nr 37, 978–982.

Klevmarken, Anders (1969), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Demand for Paper and Paperboard in Western Europe 1950–1962 av Carl Johan Åberg. Swedish Journal of Economics, Vol. 71, No. 3, 216–219.

Rydén, Bengt (1969), ”Strukturomvandling i dag och i morgon”. Industritjänstemannen, årg. 38, nr 10, 21–25.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Organisationsvetenskap”. Bokrecension: Industriell Organisation av Joan Woodward. Svenska Dagbladet, 23 februari.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Keynes och nationalekonomins utveckling”. Bokrecension: Keynes and After av Michael Stewart. Svenska Dagbladet, 25 mars.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Ekonomiska system”. Bokrecension: Ekonomiska system av Gregory Grossman. Svenska Dagbladet, 16 augusti.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Investeringsfondernas lönsamhet”. Bokrecension: Investeringsfondernas lönsamhet av Hans Edenhammar och Sven-Erik Johansson. Svenska Dagbladet, 26 augusti.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Konsumtionspsykologi”. Bokrecension: Masskonsumtion av George Katona. Svenska Dagbladet, 14 oktober.

Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Löneutrymmen på kort och lång sikt”. Bokrecension: Lönebildning och samhällsekonomi av Gösta Edgren, Karl-Olof Faxén och Clas-Erik Odhner. Svenska Dagbladet, 12 december.

Gulbrandsen, Odd (1968), Inlägg på temat ”Asian Drama”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-04-29.] Sid. 58–59 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Gulbrandsen, Odd (1968), Inlägg på temat ”Investeringar i u-länderna”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-10-23.] Sid. 87 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1968), Inlägg på temat ”Lönebildning och samhällsekonomi”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-12-11.] Sid. 120–121 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Wohlin, Lars (1968), ”Skalekonomi”. Sågverken, årg. 7, nr 4, 220–223 och 225.

Ekström, John (1967), Inledningsföredrag och anförande på temat ”Svensk handels- och industriutveckling i europaperspektiv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1967-05-29.] Sid. 37–49 och 52–56 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Eliasson, Gunnar (1967), ”Recension: Ekonomisk politik”. Bokrecension: Finansieringsproblem och strukturomvandling av Börje Kragh. Svenska Dagbladet, 12 december.

Eliasson, Gunnar (1967), ”Recension: Samhällsekonomisk prognosteknik”. Bokrecension: Samhällsekonomisk prognosteknik av Carl Johan Åberg. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 5, 44–46.

Endrédi, Gustav (1967), ”Bilprognos för 1975 och bilförsäljningen 1964–1967”. Motorbranschen, årg. 20, nr 10, 618–621.

Lindbeck, Assar (1967), Föredrag på temat ”Skall jordbruket avskaffas? – svenska erfarenheter”. [Nationalekonomiska Föreningen i Helsingfors den 27 april 1967.] Helsingfors: Ekonomiska Samfundet i Finland.

Lindbeck, Assar (1967), ”Om utsugning”. Ord&Bild, årg. 76, nr 5, 424–426.

Mutén, Leif (1967), Inledningsföredrag och dikussionsinlägg på temat ”Mervärdesskatteföreslaget”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1967-10-24.] Sid. 57–71 och 79–81 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1967), Anförande på temat ”Svensk handels- och industriutveckling i europaperspektiv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1967-05-29.] Sid. 49–52 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Bergström, Villy (1966), ”Recension: Den ’osynliga handen’ i planeringsmaskineriet”. Bokrecension: Svensk ekonomisk tillväxt: en problemanalys utgiven av Finansdepartementet. Tiden, årg. 58, nr 8, 477–481.

Endrédi, Gustav (1966), ”Konsumtion i teori och praktik”. Svensk Bryggeritidskrift, årg, 22, nr 4, 77–82.

Lindbeck, Assar (1966), Anförande på temat ”Arbetsmarknadsaspekter på strukturomvandlingen”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1966-10-20.] Sid. 81–82 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Mutén, Leif (1966), ”Marginalskatten och löneläget”. Liberal Debatt, årg. 19, nr 3, 16–18 samt 35.

Nabseth, Lars (1966), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1966-01-14.] Sid. 20–23 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Rydén, Bengt (1966), ”Ekonomiska framtidsperspektiv”. Den Svenska Marknaden, årg. 22, nr 4, 3 8–39.

Bentzel, Ragnar (1965), ”Industriutvecklingen fram till år 1970 – en kommentar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 8, 458–461.

Bergström, Villy (1965), ”Utbildning och politik”. Libertas, nr 1, 17–19.

Endrédi, Gustav (1965), ”På konsumtionsfronten intet nytt?”. Den Svenska Marknaden, årg. 21, nr 5, 32–34.

Mutén, Leif (1965), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1965-01-13.] Sid. 30–33 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Salaj, Branko (1965), ”Vallöften och verklighet. Labours dilemma efter de ryktbara hundra dagarna”. Byggnadsindustrin, årg. 35, nr 3, 197–199.

Jungenfelt, Karl G. och Östen Johansson (1964), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: A Study of Economic Growth and International Trade av Bo Södersten. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 3, 222–230.

Jungenfelt, Karl G. (1964), “A Note on ‘Raw Materials in International Trade: Comment’”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 3, 221.

Olsson, Bertil (1964),”Arbetskraftens rörlighet i ny doktorsavhandling”. TCO-Tidningen, årg. 18, nr 12, 5.

Wohlin, Lars (1964), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Production System of the Swedish Economy. An Input-Output Study av Bengt Höglund och Lars Werin. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 2, 163–167.

Johansson, Östen (1963), ”Skall vi sprida semestern?”. Fackföreningsrörelsen, årg. 43, nr 20, 212–215.

Lindbeck, Assar (1963), Anförande på temat ”Penning- och valutapolitik vid ekonomisk integration”. [Nordiskt Nationalekonomiskt Jubileumsmöte.] Stockholm: Nationalekonomiska Föreningen.

Mutén, Leif (1963), ”Om bolagsbildning och mycket mera”. Bokrecension: Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel av Åke Hellner. Svensk Skattetidning, årg. 30, nr 4, 238–253.

Albinsson, Göran (1962), ”40 000 ton rekreation”. Industria, årg. 58, nr 3, 28–32 och 114.

Bentzel, Ragnar (1962), ”Samhällsproblem vid ekonomisk expansion: föredrag vid ordinarie bankmöte den 26 oktober 1962”. Stockholm: Svenska Bankföreningen.

Bentzel, Ragnar (1962), Anförande på temat ”Hyreskontroll eller fri prisbildning på bostadsmarknaden?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1962-12-18.] Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 85, nr 4, 77–91.

Kritz, Lars (1962), ”Utvecklingstendenser inom lastbilstrafiken”. Affärsekonomi, årg, 35, nr 17, 1299–1301 och 1354.

Mutén, Leif (1962), Anförande på temat ”Synpunkter på en bolagsbeskattningsreform”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1962-11-8.] Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 85, nr 3, 57–69.

Nabseth, Lars (1962), ”’The Golden Sixties’”. Ekonomen, årg. 39, nr 7, 1–2, 4 och 7.

Bentzel, Ragnar (1961), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Studies in the Structure of the Stockholm Economy av Roland Artle. Ekonomisk Tidskrift, årg. 63, nr 2, 150–159.

Höök, Erik (1961), Anförande på temat ”Utbildning och ekonomisk politik”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1961-03-23.] Sid. 33–62 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Gillberg, Jan (1960), ”Hjälpen till u-länderna”. Svensk Linje, årg. 19, nr 5, 7–9 samt nr 6, 10–12.

Mutén, Leif (1960), Anförande på temat ”Några synpunkter på dubbelbeskattning och näringslivets kapitalförsörjning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1960-11-24.] Sid. 69–81 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se