Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1970–1979

Gustafsson, Siv (1979), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Learning and Earning. Three Essays in the Economics of Education av Mary Jean Bowman, Åsa Sohlman och Bengt-Christer Ysander. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 81, No. 1, 128–130.

Gustafsson, Siv (1979), ”Jämställdhet på arbetsmarknaden genom nationalekonomiska glasögon”. Hertha, årg. 66, nr 1, 21–23.

Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Vägen till treprocentsekonomin – en kommentar till långtidsutredningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 1, 46–49.

Örtengren, Johan (1979), ”Teknik och industristruktur”. [Kommentar till IUI-rapporten med samma namn.] Svensk Tidskrift, årg. 69, nr 5, 235–241.

Eriksson, Göran (1977) ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: A Comparison of the Performance of Swedish and U.K. Companies av C. F. Pratten. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 79, No. 3, 393–395.

Bröms, Jan (1976), ”IUI:s långtidsbedömning 1975–80. Investeringarna tros växa snabbare än enligt LU”. Affärsvärlden, årg. 3, nr 20, 5–6.

Grufman, Anders (1976), ”Verkningsgraden ofta missvisande: använd hellre energiproduktivitet”. Teknisk Tidskrift, årg. 106, nr 1/2, 27–29.

Rundfelt, Rolf (1976), ”Hur utveckling leder till avkastning”. Bokrecension: Industriforskningens utveckling och avkastning av Anita Du Rietz. Affärsvärlden, årg. 3, nr 7, 25.

Rundfelt, Rolf (1976), ”Avhandling belyser tanken bakom 1963 års beslut”. Affärsvärlden, årg. 3, nr 47, 66.

Wohlin, Lars (1976), Anförande på temat ”Årets finansplan”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1976-01-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 2, 150–172.

Bröms, Jan och Rolf Rundfelt (1975), ”Inflationsredovisning. Prisjusterad årsredovisning behövs som ett komplement”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 4, 100–102.

Bröms, Jan (1975), ”Företagens redovisningar. Inflationen understryker behovet av nytt system”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 38, 1405–1407 samt 1409–1410.

Gustafsson, Siv (1975), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Industritjänstemännens lönestruktur. En studie av löneprofiler för tjänstemän med högre utbildning av Anders Klevmarken m.fl. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 5, 434–436.

Lindström, Bertil (1975), Anförande på temat ”Flextid och flexliv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-12-09.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 72–88.

Rundfelt, Rolf (1975), ”Företagens beteende”. Bokrecension: Företagens tillväxt och finansiering av Göran Eriksson. Affärsvärlden, årg. 2, nr 36, 1319.

Wohlin, Lars (1975), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1975-01-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 2, 143–169.

Carlsson, Bo (1974), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Business Cycles and Steel Markets. Studies in Demand Variations and Firms’ Short-Term Behaviour in the Swedish Steel Market av Lars Vinell. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 261–263.

Gustafsson, Siv (1974), Anförande på temat ”Flextid och flexliv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-12-09.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 72–88.

Klevmarken, Anders (1974), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: En socio-ekonomisk diffusionsmodell för nya konsumentkapitalvaror (A Socio-Economic Diffusion Model for New Consumer Durables) av Alf-Erik Lerviks. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 3, 375–379.

Lindström, Bertil (1974), ”Angående äganderätt till olja under markytan och havsbottnen”. [Kommentar till Nils Lundgrens ”Det ekonomiskt optimala och de politiska målsättningarna”.] Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 7, 432–433.

Lindström, Bertil (1974), Anförande på temat ”Skattesystemet i en föränderlig verklighet”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-04-17.] Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 253–272.

Rundfelt, Rolf (1974), ”Aktieägandet skapar visst inte väldiga arbetsfria förmögenheter”. Affärsvärlden, årg. 1, nr 35, 1120–1121.

Carlsson, Bo och Lars Wohlin (1973), ”Kan man spara energi? En kommentar till Energiprognosutredningens lägesrapport”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 6, 409–412.

Gustafsson, Siv (1973), ”IUI-utredning motsäger att ingångslöner löser kvinnolönefrågan”. TCO-Tidningen, årg. 27, nr 19, 18–19.

Jakobsson, Ulf (1973), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Svensk finanspolitik i teori och praktik (Swedish Fiscal Policy in Theory and Practice) av Erik Lundberg, Torkel Backelin, Villy Bergström, Gerhard Hultcrantz, Lars Matthiessen, Jan Södersten, Anne Wibble och Rolf Zenker. Swedish Journal of Economics, Vol. 75, No. 2, 210–214.

Wohlin, Lars (1973), ”Vårt behov av industri – en kommentar till 1973 års långtidsutredningar”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 37, 1124–1128.

Wohlin, Lars (1973), ”Industrins finansiering: Affärsbankernas roll”. [Föredrag av Lars Wohlin och diskussion vid ordinarie bankmöte den 26 oktober 1973.] Stockholm: Abrahamsson.

Wohlin, Lars (1973), Anförande på temat ”Kapitalbildning – källor och fördelning”. [Svenska sparbanksföreningens årsmöte i oktober 1972.] Svensk Sparbankstidskrift, årg. 47, nr 8, 356.

Bröms, Jan (1972), Anförande på temat ”Behöver vi en ny regionalpolitik?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-10-04.] Sid. 96–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1972), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-01-12.] Sid. 22–24 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Ohlsson, Lennart (1972) ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Diagnos på 70-talet: Betalningsproblem, internationellt beroende och ekonomisk politik (Diagnosis of the 1970 ’s: Balance of Payments Problems, International Dependence and Economic Policy) av Gunnar Eliasson. Swedish Journal of Economics, Vol. 74, No. 2, 307–309.

Wohlin, Lars (1972), Inledningsföredrag och inlägg på temat ”Industritillväxt och kapitaltillförsel – en politisk målkonflikt”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-11-28.] Sid. 109–128 och 139–141 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1971), Anförande och inlägg på temat ”Långtidsutredningarnas problematik”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1971-03-30.] Sid. 49–50, 55–56, 59–61 och 66 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1971), Anförande och inlägg på temat ”Nationalstaten i en internationaliserad världsekonomi”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1971-16-12.] Sid. 145–147 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Eliasson, Gunnar (1970), ”Recension: Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt”. Bokrecension: Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt av Lennart Ohlsson. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 6, 8–13.

Eliasson, Gunnar (1970), ”Spelet bakom siffrorna”. Affärsvärlden, årg. 41, nr 19, 578–581.

Klevmarken, Anders (1970), ”Den privata konsumtionsutvecklingen i Sverige”. Byggforum, årg. 20, nr 1, 12–15.

Nabseth, Lars (1970), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1970-01-14.] Sid. 22–25 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.

Nabseth, Lars (1970), ”Brittisk djävulscirkel snart svensk realitet?”. Veckans Affärer, årg. 6, nr 41, 51 och 53–54.

Nabseth, Lars (1970), ”Skogsindustrins strukturomvandling”. Affärsvärlden, årg. 41, nr 50, 1452–1454.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se