Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1980–1989

Björklund, Anders (1989), “The Duration of Unemployment: Theory and Evidence: Comment”. Sid. 227–229 i Bertil Holmlund, Karl-Gustaf Löfgren och Lars Engström, red., Trade Unions, Employment, and Unemployment Duration. [Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning.] Oxford: Clarendon Press.

Björklund, Anders (1988), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Swedish Economy av Barry P. Bosworth och Alice M. Rivlin, red., Journal of Economic Literature, Vol. 26, No. 3, 1188–1189.

Pelikan, Pavel (1988), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Industrial Policies and Structural Change av Christopher T. Saunders, red. Research Policy, Vol, 17, No, 4, 249–250.

Eliasson, Gunnar (1987), “20 Years of Business: The Ups and Downs of the Swedish Economy over the Past 20 Years”. Sweden Now, årg. 21, nr 5/6, 14–16.

Lundgren, Stefan (1987), ”Vattenkraften – vårt vita guld? Kommentar till en studie av Åke Sundström”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 6, 523–524.

Day, Richard H. (1986), “Comment on Clower and Friedman”. Sid. 130–131 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Stockholm and Amsterdam: IUI and North Holland.

Day, Richard H. (1986), “Comment on Benassy”. Sid. 148–149 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Stockholm and Amsterdam: IUI and North Holland.

Granstrand, Ove (1986), “Comment on von Ungern-Sternberg”. Sid. 293–294 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland.

Ysander, Bengt-Christer (1986), “Comment on Day”. Sid 171–174 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland.

Ysander, Bengt-Christer (1986), “Comment on von Weizsäcker”. Sid. 344–345 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland.

Eliasson, Gunnar (1985), ”Så utvecklas industrin idag”. Svensk Handel, årg. 41, nr 9, 12–13.

Schager, Nils Henrik (1985), ”Vad kunde ha hänt i fondutredningen – en statsvetares syn granskas av en aktör: Skapande eller bevakande Sverige”. SAF-Tidningen, nr 18, 22–23.

Ysander, Bengt-Christer och Ingvar Lindström (1985), Anförande på temat ”Jordbrukspolitiken”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1984–11–29]. Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 2, 154–157.

Ysander, Bengt-Christer (1985), Anförande på temat ”Skattefusk och skatteplanering – några samhällsekonomiska synpunkter”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1985-04-23.] Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 5, 380.

Murray, Richard (1983), ”Skattefinansiering hämmar tjänsteproduktionen”. Kommunal Ekonomi, nr 2, 30–32.

Eliasson, Gunnar (1982), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Trouble in Eden: A Comparison of the British and Swedish Economies av Eli Schwartz. Journal of Economic Literature, Vol. 20, No. 1, 102–105.

Ysander, Bengt-Christer (1982), “The Rigors of Welfare”. [Föredrag.] Tokyo: Urban Welfare Research Institute.

Gustafsson, Siv (1981), ”Den ekonomiska krisen – en utmaning”. Hertha, årg. 68, nr 5/6, 6–9.

Eliasson, Gunnar (1980), ”Datorerna tvingar fram omställning – men det var värre på 60-talet”. Modern Administration, årg. 2, nr 12, 56–57.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se