Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 1990–2010

Henrekson, Magnus (2010), ”Josh Lerner: Hur kan vi få fler entreprenörer och innovationer?”. [Recension av Josh Lerners Bok Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do about It.] Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 3, 66–68.

Henrekson, Magnus (2010), ”Budgetpropositionen 2010 ”. [Opposition på finansminister Anders Borgs presentation av budgetpropositionen 2010 vid Nationalekonomiska Föreningens möte.] Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 1, 77–82, 84 och 87–88.

Henrekson, Magnus och Pehr Wissén (2010) ,”Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar nu på nätet”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 8, 86–87.

Persson, Lars och Joacim Tåg (2010),”Lévêque, François och Howard Shelanski: Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives”. [Recension av François Lévêques och Howard Shelanskis bok Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives.] Journal of Economic Literature, Vol. 48, No. 4, 1051–1053.

Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), ”Rörlig ersättning till vd – svar till Jan Wallander”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 7, 62–63.

Edquist, Harald (2009), ”’Produktivitet’ ett ord som lätt kan misstolkas – Svar till Erik Ruist”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 5, 65.

Hedblom, Daniel (2009), “Bruno S. Frey: ‘Happiness – A Revolution in Economics’”. Bokrecension: Happiness – A Revolution in Economics av Bruno S. Frey. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 2, 83–85.

Henrekson, Magnus och Joacim Tåg (2009), ”UTSPEL: Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften”. Arena, nr 5, 16–17.

Jordahl, Henrik, Panu Poutvaara och Juha Tuomala (2009), “Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers: Rejoinder”. Economics of Education Review, Vol. 28, No. 5, 648.

Edquist, Harald (2008), ”IKT och produktivitet”. [Kommentar.] Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 149.

Henrekson, Magnus (2008), ”Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd”. [Kommentar.] Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 151–153.

Sjöholm, Fredrik (2008), ”Bokanmälan: Hur påverkar globalisering världens fattiga?”. Bokrecension: Globalization and Poverty av Ann Harrison, red. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 2, 81–83.

Almenberg, Johan och Anna Dreber Almenberg (2007), ”Samma strid i Kabul och Kentucky”. Neo, årg. 2, nr 5, 76–77.

Berggren, Niclas och Henrik Jordahl (2007), ”Fager och framgångsrik”. Svensk Linje, årg. 65, nr 1, 43–44.

Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2007), "Ny teknik slår igenom när den är gammal". Forskning och Framsteg, årg. 42, nr 4, 60–63.

Jordahl, Henrik (2007), "Friedman - briljant och kontroversiell". Axess, årg 6, nr 4.

Jordahl, Henrik och Daniel Waldenström (2007), "Rön för vinden". Axess, årg 6, nr 5.

Lindqvist, Erik (2007), ”Bokanmälan – Amartya Sen: Identitet och våld”. [Recension av Amartya Sens debattbok om identitet.] Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 8, 78–79.

Olsson, Ola och Per Skedinger (2007), ”Invandrares integration på arbetsmarknaden”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 3, 3–6.

Olsson, Ola och Per Skedinger (2007), ”Tjänstedirektivet och protektionismen”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 1, 3–4.

Stennek, Johan och Thomas P. Tangerås (2007), "Better Regulation of Mobile Telecommunications". European Policy Analysis, Issue 1

Berggren, Niclas och Henrik Jordahl (2006), ”Väljarna vill ha en svensk modell”. Neo, årg. 1, nr 5, 8–10.

Henrekson, Magnus (2006), "Påtvingad prylmani". Neo, årg 1, nr 5.

Henrekson, Magnus och  Johanna Möllerström (2006), "Det krävs insikt i den svenska modellens psyke". Axess, årg 5, nr 8.

Oxelheim, Lars (2006), "En välförtjänt bonus eller...?". Management Magazine, nr 4.

Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Svar till Tegle. Slutreplik”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 3, 56–57.

Lindbeck, Assar (2005), Anförande på temat ”Ekonomiska reformer och social utveckling i Kina”. [Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar.] Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 6, 63–77.

Lindbeck, Assar (1999), ”Pavlovs dreglande hund". [Kommentar till Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som lärdomsprocess av Lars Jonung. ESO-rapport. Expert-gruppen för studier i offentlig ekonomi.] Stockholm: ESO.

Ekholm, Karolina (1998), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Multi-National Restructuring, Internationalization and Small Economies av Thomas Andersson, Torbjörn Fredriksson och Roger Svensson. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 100, No. 3, 667–669.

Henrekson, Magnus (1998), Anförande på temat ”Pigavdrag och drängbeskattning? Skatter och sysselsättning i tjänstesektorn”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1998-05-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 539–564.

Lindbeck, Assar (1998), “Comment on Roberto Perotti, The Political Economy of Fiscal Consolidations”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 100, No. 1, 399–404.

Lindbeck, Assar (1998), “Comment on Andrea Brandolini and Nicola Rossi, Income Distribution and Growth in Industrial Countries”. Sid. 111–116 i Vito Tanzi och Ke-young Chu, red., Income Distribution and High–Quality Growth. Cambridge, USA och London, UK: MIT Press.

Jakobsson, Ulf och Jörgen W. Weibull (1997), Anförande på temat ”Framtidens nationalekonomer – en diskussion kring forskarutbildningen i nationalekonomi”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 8, 507–528.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Svar till Åsa Löfström”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 3, 173–174.

Andersson, Thomas (1995), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World av Adrian Wood. Journal of Developing Areas, Vol. 30, No. 1, 125–128.

Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Bokrecension: Det sublimas konstnärliga ledning av Pierre Guillet de Monthoux”. Danstidningen, nr 2.

Lindbeck, Assar (1995), “Comment on Patrick Minford: ‘What Can Governments in Western Europe Do to Improve Locational Advantages?’”. [Paper presented at the Kiel Week.]

Braunerhjelm, Pontus (1993), “Review of Employers Large och Small by Charles Brown, James Hamilton och James Medoff”. Economic and Industrial Democracy, Vol. 14, No. 2, 301–304.

Meyerson, Eva M. (1993), “Ulf Himmelstrand: The Interface Between Economics and Sociology”. Acta Sociologica, Vol. 36, No. 3, 296–298.

Pelikan, Pavel (1993), “Review of Explaining Process and Change by Ulrich Witt”. Constitutional Political Economy, Vol. 4, No. 3, 449–454.

Eliasson, Gunnar (1992), Anförande på temat ”Intellectual Cycle Swings to Dynamics”. Japan Update, December, 4–5.

Eliasson, Gunnar (1991), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Production, Entrepreneurship, and Profits av Shih-Yen Wu. Journal of Economic Literature, Vol. 29, No. 3, 1175–1177.

Eliasson, Gunnar (1991), “Commentary”. [Kommentar till Gateway Technologies and the Evolutionary Dynamics of Network Industries av Paul A. David och Julie Ann Bunn.] Sid. 157–163 i Arnold Heertje och Mark Perlman, red., Evolving Technology and Market Structure. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se