2012

The American Left’s Two Europes Problem

2012-02-29 The American

Författare: Tino Sanandaji

The American Left is far more interested in northern Europe than it is in southern Europe, despite the fact that southern Europe constitutes the majority of the population of the core 15 European Union members. Why?

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Sanandaji, Tino (2012), ”The American Left’s Two Europes Problem”. The American, 29 februari.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se