2012

Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser

2012-05, Ekonomisk Debatt, årg 40, nr 4

Författare: Niclas Berggren och Andreas Bergh

Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser Niclas Berggren och Andreas Bergh

I sin bok Vinter i välfärdslandet tecknade Elisabeth Langby en dyster bild av Sverige som en stel ekonomi med bristande reformförmåga. Tanken att privata utförare skulle kunna bistå den offentliga sektorn med allt ifrån soptömning till äldreomsorg beskrev Langby som ett teoretiskt nationalekonomiskt påfund som inte skulle få någon större praktisk betydelse. Lärarkåren skulle exempelvis aldrig acceptera idén att föräldrar och elever fritt kunde välja mellan olika konkurrerande skolor. Ett kvarts sekel senare kan konstateras att utvecklingen blev väldigt annorlunda. Få länder har genomfört så genomgripande och långtgående förändringar av den offentliga sektorns struktur och organisation som Sverige. Marknadsinslag i form av konkurrensutsättningar, upphandlingar och pengsystem är numera vanliga och i många delar också politiskt okontroversiella.


Referens:

Berggren, Niclas och Andreas Bergh (2012), ”Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser”, Ekonomisk Debatt 40(4).

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Aktuell forskare

Björn Tyrefors

Ämnesområde: Arbetsmarknad, diskriminering, ekonomisk historia, institutionell och politisk ekonomi, utbildning  samt utvecklingsekonomi.
 

Några av de frågor Björn Tyrefors försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se