2012

Bokanmälan: Ekonomer som hatar kvinnor?

2012-10, Ekonomisk Debatt, årg 40, nr 6

Författare: Emma von Essen och Johanna Rickne

Bokanmälan: Ekonomer som hatar kvinnor? Emma von Essen och Johanna Rickne

I boken Det enda könet (Albert Bonniers Förlag) konstaterar Katrine Kielos att samtiden har blivit förförd av en fiktiv tankefigur, den ekonomiska mannen, och resultatet har blivit ett allt annat än lyckligt förhållande. Boken är en feministisk kritik av nationalekonomins grundläggande antaganden. Problemet med dessa, menar Kielos, är att de på ett ensidigt sätt utgår från den manlige aktören på marknaden som ideal och norm. Det är han som är instrumentellt rationell, bara ser till sin egen nytta och står oberoende av andra individer. Dessa typiskt manliga karaktärsdrag och de traditionellt mansdominerade arbetsområdena har med tiden kommit att värderas högst i samhället, medan de särdrag som tillskrivits kvinnor, samt kvinnodominerade domäner, enligt Kielos har värderas lågt eller hamnar helt utanför den ekonomiska analysramen.


Referens:

von Essen, Emma och Johanna Rickne (2012), Bokanmälan Katrine Kielos: ”Ekonomer som hatar kvinnor?”, Ekonomisk Debatt 40(6).

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se