2013

Bokanmälan: George Gilder: Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How It Is Revolutionazing Our World

Det mesta vi har lärt oss om nationalekonomi är felaktigt och vi måste omvärdera alla våra grundläggande antaganden. Närmare bestämt bör vi omformulera nationalekonomin i termer av informationsteori utvecklad av den amerikanske matematikern Claude Shannon (se t ex Shannon och Weaver 1963). Endast på detta sätt kan vi förstå den utveckling som ledde fram till den senaste finanskrisen och entreprenörens centrala roll i ekonomin. Detta är huvudtesen i den amerikanske tänkaren George Gilders nya bok  Knowledge and Power.


Referens:

Hedblom, Daniel (2013), Bokanmälan: "George Gilder: Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How It Is Revolutionazing Our World". Ekonomisk Debatt 41(7).

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se