2013

Bokanmälan: Nassim Nicholas Taleb: Antifragile: Things That Gain from Disorder

I The Black Swan (Taleb 2007) drev Nassim Nicholas Taleb tesen att händelser som inträffar med mycket liten sannolikhet, s k svarta svanar, förklarar mycket av det vi observerar runt omkring oss i samhället. Det centrala problemet med svarta svanar är att det är omöjligt att på förhand beräkna sannolikheten för att de ska inträffa. Samtidigt framstår de i efterhand som relativt enkla att förutse.


Referens:

Hedblom, Daniel (2013), Bokanmälan: "Nassim Nicholas Taleb: Antifragile: Things That Gain from Disorder", Ekonomisk Debatt 41(1).

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se