2013

Comments on "Corporate Ownership, Political Connections and M&A: Empirical Evidence from China"

The paper is an interesting effort to address a topical issue considering the 12th Chinese Fiveyear Plan, the global race for inward foreign direct investment (FDI) and for new jobs and the gradual Chinese dismantling of cross-border barriers. Based on an analysis of listed Chinese firms during 1998–2010 the authors conclude that political connections of Chinese listed firms have a strong influence on M&A activities and performance.


Referens:

Oxelheim, Lars (2013), Comments on Ningyue Liu, Liming Wang and Min Zhang: "Corporate Ownership, Political Connections and M&A: Empirical Evidence from China". Asian Economic Papers 12(3).

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se