2013

Competing for Elites

2013-01-23 The American

Författare: Danjell Elgebrandt och Tino Sanandaji

Competing for Elites Danjell Elgebrandt och Tino Sanandaji

The Swedish political Right has increasingly managed to recapture the support of a large segment of the chattering classes. There may be lessons for the United States.


Referens:

Elgebrandt, Danjell och Tino Sanandaji (2013), "Competing for Elites", The American, 23 januari.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se