2013

Book Review: From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions

Journal of Economic Geography, May 2013

Författare: Yves Zenou

Book Review: From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions Yves Zenou

Cities exist because proximity facilitates interactions between economic agents. There are few, if any, fundamental issues in urban economics that do not hinge in some way on reciprocal action or influence between or among workers and firms. Thus, the localization of industry arises from intra-industry knowledge spillovers in Marshall (1890), while the transmission of ideas arises through local inter-industry interaction that fosters innovation in Jacobs (1969). In fact, the faceto-face interactions that Jacobs emphasizes are believed to be so critical to cities that Gaspar and Glaeser (1997) (and others) have asked whether advances in communication and information technology might make cities obsolete.


Referens:

Zenou, Yves (2013), Book Review – Yannis M. Ioannides (red): "From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions". Journal of Economic Geography 13 (2013).

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se