2013

Populärvetenskap och recensioner 2013 - referensformat

 

Berggren, Niclas (2013), "Den bortglömda generaliteten", Ekonomisk Debatt 41(1).

Berggren, Niclas (2013), "Värnpliktens kostnader". Ekonomisk Debatt 41(8).

Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2013), "Lärdomar av en jubilar", Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 4.

Bergh, Andreas (2013), ”Kapitalismen får skulden för Greklands problem". Recension av Kajsa Ekis Ekman: "Skulden – Eurokrisen sedd från Aten". Tidskriften Respons, nr 5, 2013, s. 32–33.

Elgebrandt, Danjell and Tino Sanandaji (2013), "Competing for Elites", The American, 23 januari.

Ferguson, Shon and Mark Sanctuary (2013), "How Does the Price of Electricity Affect Imports? A Study of Swedish Manufacturing Firms". Entwined Policy Brief #16, May 2013.

Ferguson, Shon and Rose Olfert (2013),  "Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada". CAIRN Policy Brief  #34, July 2013.

Hedblom, Daniel (2013), Bokanmälan: "George Gilder: Knowledge and Power: The Information Theory of Capitalism and How It Is Revolutionazing Our World". Ekonomisk Debatt 41(7).

Hedblom, Daniel (2013), Bokanmälan: "Nassim Nicholas Taleb: Antifragile: Things That Gain from Disorder", Ekonomisk Debatt 41(1).

Horn, Henrik and André Sapir (2013), ”Can Border Carbon Taxes Fit into the Global Trade Regime?”, Bruegel Policy Brief, Issue 2013/06, December.

Jordahl, Henrik (2013), ”Inrutade perspektiv på hushållstjänster". Recension av Anna Gavanas och Catharina Calleman (red.): ”Rena hem på smutsiga villkor – Hushållstjänster, migration och globalisering”. Tidskriften Respons, nr 3, 2013, s. 42–43.

Nilsson, Therese (2013), "Nya spelregler för den tredje uppgiften". Ekonomisk Debatt 41(7).

Nilsson, Therese (2013), "Vi behöver mer kunskap kring hur biståndet ska utformas", Ekonomisk Debatt 41(2).

Oxelheim, Lars (2013), Comments on Ningyue Liu, Liming Wang and Min Zhang: "Corporate Ownership, Political Connections and M&A: Empirical Evidence from China". Asian Economic Papers 12(3).

Sanandaji, Tino (2013), "Torching Utopia", National Review Online, 4 juni.

Zenou, Yves (2013), Book Review – Yannis M. Ioannides (red): "From Neighborhoods to Nations: The Economics of Social Interactions". Journal of Economic Geography 13 (2013).

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se