2013

Värnpliktens kostnader

Ekonomisk Debatt, vol. 41, nr 8

Författare: Niclas Berggren

Värnpliktens kostnader Niclas Berggren

När Sverige avskaffade värnplikten 2010 skedde det mot bakgrund av en global utveckling där allt fler länder hade gjort detsamma och i stället börjat tillämpa frivillig rekrytering till militären. Frågan är dock kontroversiell: Många i vårt land har motsatt sig denna reform. Vissa argument rör värnpliktens betydelse för social sammanhållning och karaktärsdaning; andra rör militär förmåga; ytterligare andra fokuserar på budgetmässiga kostnader.

 


Referens:

Berggren, Niclas (2013), "Värnpliktens kostnader". Ekonomisk Debatt 41(8).

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se