2014

Kärnproblemet är arbetsmarknaden – inte invandringen

Ekonomisk Debatt, årg. 42, nr 8

Författare: Andreas Bergh

Kärnproblemet är arbetsmarknaden – inte invandringen Andreas Bergh

I Bergh (2014) undersöker jag vilka faktorer som samvarierar med det arbetsmarknadsgap mellan inrikes- och utrikesfödda som finns i de flesta OECD-länder och som är särskilt stort i Sverige. Jag visar att länder med större gap i genomsnitt har lägre inkomstspridning, kollektivavtal på en större del av arbetsmarknaden och mer generösa sociala skyddsnät. Jag påpekar att dessa mönster, tillsammans med tidigare teoretisk och empirisk forskning, talar för att vi står inför en avvägning: Genom att tillåta minskad kollektivavtalsdominans på arbetsmarknaden, och därmed få större variation inte bara i löner utan också i arbetstider och arbetsuppgifter, kan arbetsmarknadsgapet sannolikt minskas.

Andreas Bergh bemöter ovan Jan Tullbergs artikel "Integrationens kärnproblem", publicerad i Ekonomisk Debatt 42(8). 


Referens:

Bergh, Andreas (2014), "Kärnproblemet är arbetsmarknaden – inte invandringen". Ekonomisk Debatt, 42(8), 72–73.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se