2015

Är TTIP-avtalet dåligt för EU?

2015-01-22 Lund Business Review

Författare: Maria Persson

En av de största frågorna inom internationell handel är för tillfället det frihandels- och investeringsavtal som förhandlas mellan den Europeiska Unionen (EU) och USA. Förhandlingarna om avtalet, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), är mycket ambitiösa och går långt bortom traditionella frihandelsavtal som huvudsakligen fokuserade på att ta bort tullar.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Persson, Maria (2015), "Är TTIP-avtalet dåligt för EU?". Lund Business Review, January 22.

Maria Persson

Kontakt

Tel: 046 222 4670
maria.persson@nek.lu.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se