2015

Europe’s Intensifying Immigration Debate. Elites and Non-Elites Are in Strong Disagreement on the Issue

In 2006, Fredrik Reinfeldt led the Swedish Right to power after more than a decade in the wilderness. His star reached its peak as fiscally prudent Sweden weathered the euro-zone crisis well. In the United States, Reinfeldt’s success was closely monitored by Henry Olsen at National Review Online and by Republican political strategists. The Economist predicted that “by 2014 Mr. Reinfeldt will have been in power for eight years. Given the economy’s strength, few would bet against his winning again.”


Referens:

Sanandaji, Tino (2015). "Europe’s Intensifying Immigration Debate. Elites and Non-Elites Are in Strong Disagreement on the Issue". National Review Online, January 12.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se