2015

Invandringens utmaningar och möjligheter

Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 4

Författare: Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Invandringens utmaningar och möjligheter Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Årets temanummer av Ekonomisk Debatt innehåller sex artiklar med samhällsvetenskapliga perspektiv på invandring. För att bredda perspektivet bortom det som traditionellt har stått i fokus inom ekonomiämnet har vi inte bara bjudit in nationalekonomer utan även en ekonomihistoriker och två statsvetare. Skribenterna är Ali Ahmed, Rita Bredefeldt, Jan Ekberg, Andrej Kokkonen, Martin Ljunge, Johan Wennström och Özge Öner.

I numrets lead article skildrar ekonomihistorikern Rita Bredefeldt den svenska judiska historien från 1600-talet och framåt, med ett särskilt fokus på gruppens ekonomiska integration. Bredefeldt lyfter fram samspelet mellan den svenska judiska identiteten och de lagrum som reglerat gruppens rättigheter.


Referens:

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2015), "Invandringens utmaningar och möjligheter – årets temanummer", Ekonomisk Debatt 43(4).

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se