2015

Bokanmälan: Per Molander: Ojämlikhetens anatomi

Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 5

Författare: Johanna Möllerström

Bokanmälan: Per Molander: Ojämlikhetens anatomi Johanna Möllerström

Hur inkomster och förmögenheter skapas och hur deras fördelning mellan samhällets invånare ser ut och bestäms har altid intresserat ekonomer, såväl akademiskt som populärvetenskapligt. Sedan Thomas Pikettys kontroversiella bok Capital in the Twenty-First Century publicerades (Piketty 2014; boken publicerades först på franska 2013 och en svensk utgåva förväntas under 2015) har dock diskussionerna intensifierats.

På så sätt kunde knappast Per Molanders essä Ojämlikhetens anatomi ha publicerats mer lägligt: Nu blir den ytterligare ett inlägg i den dagsaktuella debatten om ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet.


Referens:

Möllerström, Johanna (2015), Bokanmälan: "Per Molander: Ojämlikhetens anatomi", Ekonomisk Debatt 43(5), 80–82.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se