2015

Till försvar för New Public Management

Ekonomisk Debatt årg. 43, nr 6

Författare: Fredrik Andersson

Till försvar för New Public Management Fredrik Andersson

New Public Management (NPM) är ett tämligen luddigt begrepp kring organisation och styrning av offentliga organisationer och offentligfinansierade verksamheter. Begreppet är på det hela taget mer populärt i företagsekonomisk och statsvetenskaplig diskussion och har uppenbart ett signalvärde gentemot ekonomism och ekonomer, vars hegemoni anses manifesterad genom utbredningen av NPM.


Referens:

Andersson, Fredrik (2015), "Till försvar för New Public Management", Ekonomisk Debatt 43(6).

Fredrik Andersson

Kontakt

Tel: 046 222 86 76
Fredrik.Andersson@nek...

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se