2015

Till försvar för New Public Management

Ekonomisk Debatt årg. 43, nr 6

Författare: Fredrik Andersson

Till försvar för New Public Management Fredrik Andersson

New Public Management (NPM) är ett tämligen luddigt begrepp kring organisation och styrning av offentliga organisationer och offentligfinansierade verksamheter. Begreppet är på det hela taget mer populärt i företagsekonomisk och statsvetenskaplig diskussion och har uppenbart ett signalvärde gentemot ekonomism och ekonomer, vars hegemoni anses manifesterad genom utbredningen av NPM.


Referens:

Andersson, Fredrik (2015), "Till försvar för New Public Management", Ekonomisk Debatt 43(6).

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se