2015

Till försvar för New Public Management

Ekonomisk Debatt årg. 43, nr 6

Författare: Fredrik Andersson

Till försvar för New Public Management Fredrik Andersson

New Public Management (NPM) är ett tämligen luddigt begrepp kring organisation och styrning av offentliga organisationer och offentligfinansierade verksamheter. Begreppet är på det hela taget mer populärt i företagsekonomisk och statsvetenskaplig diskussion och har uppenbart ett signalvärde gentemot ekonomism och ekonomer, vars hegemoni anses manifesterad genom utbredningen av NPM.


Referens:

Andersson, Fredrik (2015), "Till försvar för New Public Management", Ekonomisk Debatt 43(6).

Fredrik Andersson

Kontakt

Tel: 046 222 86 76
Fredrik.Andersson@nek...

Daniel Waldenström

Ämnesområde: arv och gåvor, finansiell utveckling, inkomst och förmögenhetsfördelning samt skatter.

En av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se