2015

Skatt är politik och ekonomi

Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 7

Författare: Åsa Hansson och Agneta Kruse

Skatt är politik och ekonomi Åsa Hansson och Agneta Kruse

Anne-Marie Pålssons diskussion om den svenska konstitutionen är välkommen (Pålsson 2015). Det är värdefullt med en analys av konstitutionens betydelse för den politik som faktiskt förs. Alldeles för sällan diskuterar vi dess betydelse för demokratins funktionssätt och i vad mån olika utformningar ger olika resultat. Pålsson ger ett bidrag till en sådan analys. Pålssons artikel innehåller emellertid ett antal påståenden och slutsatser som vi finner förvånande och tvivelaktiga.

Läs Anne-Marie Pålssons artikel här.


Referens:

Hansson, Åsa och Agneta Kruse (2015), "Skatt är politik och ekonomi", Ekonomisk Debatt 43(7), 45–48.

Åsa Hansson

Kontakt

Tel: 046 222 8674
Mobil: 070 958 4889
asa.hansson@nek.lu.se

Daniel Waldenström

Ämnesområde: arv och gåvor, finansiell utveckling, inkomst och förmögenhetsfördelning samt skatter.

En av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se