2015

Den nyttiga individualismen

Ekonomisk Debatt, årg. 43, nr 8

Författare: Niclas Berggren

Den nyttiga individualismen Niclas Berggren

Nationalekonomer har på senare år (återigen) börjat förstå att ekonomiskt beslutsfattande inte äger rum i ett institutionellt och kulturellt vakuum. Tvärtom påverkar såväl formella regler som människors synsätt på och attityder till andra hur en ekonomi fungerar.

Jag vill här slå ett slag för en kulturellt grundad attityd – individualism – som i ökad grad har kommit att studeras av ekonomer. Individualism kan betyda många saker och väcker många känslor.


Referens:

Berggren, Niclas (2015), "Den nyttiga individualismen", Ekonomisk Debatt 43(8), 3– 5.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se