2015

Bokanmälan: Jan Owen Jansson: The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy

Den nationalekonomiska litteraturen om tjänster är relativt blygsam till sin omfattning. Jan Owen Janssons The Economics of Services, som nu finns i en andra reviderad upplaga, är därför ett välkommet tillskott. Anslaget är brett och anspråksfullt. Ett återkommande tema är det gap mellan efterfrågan och utbud av skattefinansierade tjänster som har uppstått trots att allt fler människor arbetar i tjänsteyrken.


Referens:

Jordahl, Henrik (2015), Bokanmälan: "Jan Owen Jansson: The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy", Ekonomisk Debatt 43(3), 95–96. 

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se