2015

Populärvetenskap och recensioner 2015 - referensformat

 

Andersson, Fredrik (2015), "Till försvar för New Public Management", Ekonomisk Debatt 43(6).

Angelis, Jannis (2015). Recension: Thomas Friedli, Andreas Mundt and Stefan Thomas, "Strategic Management of Global Manufacturing", i Production Planning & Control: The Management of Operations 26(13).

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2015), "Invandringens utmaningar och möjligheter – årets temanummer", Ekonomisk Debatt 43(4), 3–5.

Berggren, Niclas (2015), "Decemberöverenskommelsens blinda fläck", Ekonomisk Debatt 43(3), 3–5.

Berggren, Niclas (2015), "Den nyttiga individualismen", Ekonomisk Debatt 43(8), 3– 5.

Bergh, Andreas (2015), Bokanmälan: "Irene Wennemo: Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen", Ekonomisk Debatt 43(7), 58–59.

Bergh, Andreas (2015), "Stora förändringar har inte rubbat tilliten", Dagens Samhälle, 11 juni.

Bergh, Andreas och Magnus Henrekson  (2015), ”Sänkt skattetryck förklarar Sveriges positiva utveckling”. Dagens Samhälle, 30 april.

Björnsson, Anders, Patrik Engellau och Magnus Henrekson (2015), "Ge professorn makten åter". Axess Magasin 14(2), 32–35.

Elinder, Michael (2015) Bokanmälan: "Jenny Rosander Ney och Johanna Ögren: Mamma, pappa, pengar – en ekonomihandbok för föräldrar". Ekonomisk Debatt 43(2), 82–84.

Fuest, Clemens, Andreas Peichl och Daniel Waldenström (2015), "Piketty's r-g Model: Wealth Inequality and Tax Policy". CESifo Forum 16(1), 3–10.

Hansson, Åsa och Agneta Kruse (2015), "Skatt är politik och ekonomi", Ekonomisk Debatt 43(7), 45–48.

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), "För skolan i tiden". Axess Magasin 14(8), 36–42.

Henrekson, Magnus (2015), "Innovation och entreprenörskap för ökat välstånd. Hur ska det åstadkommas?". DSM 69(1), 14–16.

Henrekson, Magnus (2015), “Policies Promoting Innovation, Entrepreneurship and Firm Growth in Knowledge-Intensive Industries”. I Vladimir V. Okrepilov, red., Proceedings from the Conference Strategic Priorities in the Economic Development of Russia and the European Countries: Prospects for Integration (St. Petersburg, 3 April 2014). St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnical University, 2015.

Henrekson, Magnus (2015), "Så illa är det inte". Axess Magasin 14(7), 39–42.

Horn, Henrik (2015), "Transatlantic Trade and Investment Partnership", Nationalencyklopedin.

Horn, Henrik (2015), "Trans-Pacific Partnership", Nationalencyklopedin.

Häger Glenngård, Anna (2015), ”Bättre vård är inte en valfrihetsfråga”. Dagens Samhälle, 21 maj.

Jordahl, Henrik (2015), Bokanmälan: "Jan Owen Jansson: The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy", Ekonomisk Debatt 43(3), 95–96. 

Jordahl, Henrik (2015), Bokanmälan: "Mats Alvesson: The Triumph of Emptiness: Consumption, Higher Education and Work Organization". Ekonomisk Debatt 43(4), 91–92.

Jordahl, Henrik (2015), ”Medelsvenssons köpkraft står stilla sedan Göran Perssons tid”. Dagens Samhälle, 5 november.

Möllerström, Johanna (2015), Bokanmälan: "Per Molander: Ojämlikhetens anatomi", Ekonomisk Debatt 43(5), 80–82.

Persson, Maria (2015), "Är TTIP-avtalet dåligt för EU?". Lund Business Review, 22 januari.

Sanandaji, Tino (2015). "Europe’s Intensifying Immigration Debate. Elites and Non-Elites Are in Strong Disagreement on the Issue". National Review Online, 12 januari.

Sanandaji, Tino (2015), “The Impact of the Taxation System on the Growth of Entrepreneurial Companies and the National Economy in General”. I Vladimir V. Okrepilov, red., Proceedings from the Conference Strategic Priorities in the Economic Development of Russia and the European Countries: Prospects for Integration (St. Petersburg, 3 April 2014). St. Petersburg: St. Petersburg State Polytechnical University, 2015.

Sjöholm, Fredrik (2015), Kommentarer på Ganeshan Wignaraja, Peter Morgan, Michael G. Plummer, och Fan Zhai: "Economic Implications of Deeper South Asian–Southeast Asian Integration: A CGE Approach". Asian Economic Papers 14(3), 83–85.

Sjöholm, Fredrik (2015), Kommentarer på Prema-chandra Athukorala och Sisira Jayasuriya: "Victory in War and Defeat in Peace: Politics and Economics of Post-Conflict Sri Lanka". Asian Economic Papers 14(3), 58–60.

Stenkula, Mikael (2015), Recension: Stig von Bahr, Gunnar Björner, Katarina Fast Lappalainen och Sven-Olof Lodin (red.): "Sveriges skatter 1945 till 2015 – jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år". Ekonomisk Debatt 43(8), 93–95.

Wennström, Johan och Gabriel Heller Sahlgren (2015), ”Skolbarns hjärnor är inte tillräckligt mogna”. Dagens Samhälle, 19 april.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se