2016

Bostäder, byggande och bubblor – årets temanummer

Ekonomisk Debatt, årg. 44, nr 4

Författare: Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Bostäder, byggande och bubblor – årets temanummer Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Få ekonomiska sakområden har blivit så belysta i nationalekonomisk forskning och i politisk debatt som den svenska bostadsmarknaden. Få förnekar att bostadsmarknaden, liksom andra marknader, kräver regelverk för att fungera, men regelverk kan också utformas så att olika problem uppstår.

Så är det i Sverige, vilket har varit känt länge och vilket skapar frustration över att politiker till synes tycks oförmögna att ta tag i de centrala hindren.

Därför anser vi det påkallat att låta skarpa ekonomer ta sig an ämnet i årets temanummer, med förhoppningen att detta kan bidra till en förbättrad politisk diskussion och kommande reformer.


Referens:

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2016), "Bostäder, byggande och bubblor - årets temanummer". Ekonomisk Debatt 44(4), 3–5.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se