2016

Bostäder, byggande och bubblor – årets temanummer

Ekonomisk Debatt, årg. 44, nr 4

Författare: Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Bostäder, byggande och bubblor – årets temanummer Niklas Bengtsson och Niclas Berggren

Få ekonomiska sakområden har blivit så belysta i nationalekonomisk forskning och i politisk debatt som den svenska bostadsmarknaden. Få förnekar att bostadsmarknaden, liksom andra marknader, kräver regelverk för att fungera, men regelverk kan också utformas så att olika problem uppstår.

Så är det i Sverige, vilket har varit känt länge och vilket skapar frustration över att politiker till synes tycks oförmögna att ta tag i de centrala hindren.

Därför anser vi det påkallat att låta skarpa ekonomer ta sig an ämnet i årets temanummer, med förhoppningen att detta kan bidra till en förbättrad politisk diskussion och kommande reformer.


Referens:

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2016), "Bostäder, byggande och bubblor - årets temanummer". Ekonomisk Debatt 44(4), 3–5.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se