2016

Den hotade globaliseringen

Ekonomisk Debatt, årg. 44, nr 6

Författare: Niclas Berggren

Den hotade globaliseringen Niclas Berggren

Jag och många andra nationalekonomer har nog tagit globaliseringen – med relativt stor frihet för människor, varor, tjänster och kapital att röra sig över gränserna – för given. Förvisso har det inte saknats försök att sätta käppar i hjulet för den ekonomiska internationaliseringsprocessen – runt år 2000 argumenterade t ex Attac ivrigt för att begränsa den. Men realpolitiken var sådan att de argumenten i mångt och mycket inte tog fäste.


Referens:

Berggren, Niclas (2016), "Den hotade globaliseringen". Ekonomisk Debatt 44(6), 3–4.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se