2016

Populärvetenskap och recensioner 2016 - referensformat

 

Adermon, Adrian, Mikael Lindahl, Daniel Waldenström (2016), "Drivers of wealth persistence across generations". VOX, November 27.

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2016), "Bostäder, byggande och bubblor - årets temanummer". Ekonomisk Debatt 44(4), 3–5.

Berggren, Niclas (2016), "Den hotade globaliseringen". Ekonomisk Debatt 44(6), 3–4.

Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2016), "V politice na fyzické kráse záleží", Trade-off, nr 2, 2016.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), Who’s to Produce and Who’s to Choose. Research Report 10, Centre for the Study of Market Reform of Education. London: CMRE.

Henrekson, Magnus (2016), "Svårt att veta när det svenska skolraset började". IVA Aktuellt, nr 5, 28-29.

Horn, Henrik (2016), "General Agreement on Tariffs and Trade", Nationalencyklopedin.

Horn, Henrik (2016), "World Trade Organization", Nationalencyklopedin.

Jordahl, Henrik (2016), Recension: "Klas Eklund: Tillväxt". Ekonomisk Debatt 44(3), 66–67.

Jävervall, Sebastian (2016), "Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?". Liberal Debatt 2016(1), 46–47.

Skedinger, Per (2016), "Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma". Talous ja Yhteiskunta, nr 2, 2016.

Wennström, Johan (2016), ”När anarkin tog över”. Axess, 16(5), 24-29.

Wennström, Johan (2016), "Olagliga kentaurer". I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Krig: tjugotvå försök. Stockholm: Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 165-170.

Wennström, Johan (2016). Recension: Roger Scruton: "Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left". Statsvetenskaplig tidskrift 118(1): 192-195.

Westerhuis, Gerarda och Magnus Henrekson (2016), “The Institutional Evolution of Labour Market Institutions in Europe and Entrepreneurship”. Policy Brief submitted to the European Commission as part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649378. Utrecht and Stockholm: Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES).

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se