2016

Populärvetenskap och recensioner 2016 - referensformat

 

Adermon, Adrian, Mikael Lindahl, Daniel Waldenström (2016), "Drivers of wealth persistence across generations". VOX, November 27.

Bengtsson, Niklas och Niclas Berggren (2016), "Bostäder, byggande och bubblor - årets temanummer". Ekonomisk Debatt 44(4), 3–5.

Berggren, Niclas (2016), "Den hotade globaliseringen". Ekonomisk Debatt 44(6), 3–4.

Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2016), "V politice na fyzické kráse záleží", Trade-off, nr 2, 2016.

Heller Sahlgren, Gabriel (2016), Who’s to Produce and Who’s to Choose. Research Report 10, Centre for the Study of Market Reform of Education. London: CMRE.

Henrekson, Magnus (2016), "Svårt att veta när det svenska skolraset började". IVA Aktuellt, nr 5, 28-29.

Horn, Henrik (2016), "General Agreement on Tariffs and Trade", Nationalencyklopedin.

Horn, Henrik (2016), "World Trade Organization", Nationalencyklopedin.

Jordahl, Henrik (2016), Recension: "Klas Eklund: Tillväxt". Ekonomisk Debatt 44(3), 66–67.

Jävervall, Sebastian (2016), "Kan ekonomisk tillväxt råda bot på korruption?". Liberal Debatt 2016(1), 46–47.

Skedinger, Per (2016), "Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma". Talous ja Yhteiskunta, nr 2, 2016.

Wennström, Johan (2016), ”När anarkin tog över”. Axess, 16(5), 24-29.

Wennström, Johan (2016), "Olagliga kentaurer". I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Krig: tjugotvå försök. Stockholm: Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 165-170.

Wennström, Johan (2016). Recension: Roger Scruton: "Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left". Statsvetenskaplig tidskrift 118(1): 192-195.

Westerhuis, Gerarda och Magnus Henrekson (2016), “The Institutional Evolution of Labour Market Institutions in Europe and Entrepreneurship”. Policy Brief submitted to the European Commission as part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649378. Utrecht and Stockholm: Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES).

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se