Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2017

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)


CESifo Forum 4/2017

The Effects of Digitalisation on Labour Market Polarisation and Tax Revenue

Mårten Blix

Digitalization is sometimes described as the third industrial revolution. What insights can be gained from comparing the present situation to the state of society at the outset of the first industrial revolution some two-and-half centuries ago?

From the late 18th century onwards, it led to an upheaval in work and livelihoods at a time when there were few social safety nets. The rapid transformation of economies and societies triggered a drive to create new social and political institutions to manage and reduce the social costs of change.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, december, 2017

Myntningspolitik i det medeltida Sverige

Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att analysera huruvida Sverige även tillämpade den europeiska myntningspolitik som korresponderar till dessa typer, till exempel myntförsämringar och periodiska myntindragningar.


2017-11-23 VoxEU

Fostering Breakthrough Entrepreneurship

Erika Färnstrand Damsgaard, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Most developed economies provide significant subsidies to small businesses to encourage innovation. This column argues that while subsidies to reduce entry costs may increase entrepreneurial entry, they can also lead to a reduction in the likelihood of ‘breakthrough’ inventions. Entry costs, which are incurred when an innovation project is successful, prompt small firms and entrepreneurs to pursue high-risk, high-reward innovations.


Respons, nr 6, 2017

Risken för menlös forskning är inte överdriven

Johan Wennström

Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och inopportun forskning. Men hur går det egentligen för dem som försöker sig på något sådant? Vetenskapshistorikern Alice Dreger har granskat ett antal fall där forskare i USA råkat illa ut när de ifrågasatt etablerade uppfattningar. Kraven på att forskningen ska utgå från ”identitet” och främja ”social rättvisa” har gett upphov till en röta inom den akademiska världen, hävdar Dreger. Inget säger att inte liknande konflikter skulle kunna blossa upp i Sverige.


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 7

Ogillande av vinst

Niclas Berggren

Medan debatten om vinstförbud i produktionen av välfärdstjänster pågår intensivt kom jag att läsa en ny psykologisk studie som tyder på att människor har en tendens att se obalanserat negativt på vinst (Bhattacharjee m fl 2017). En sådan tendens kanske kan förklara att många i opinionsmätningar säger sig vara för ett vinstförbud i välfärdssektorn.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 5, september, 2017

Brakteater som tidsbegränsade mynt

Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att sätta brakteaterna i ett historiskt myntpolitiskt sammanhang och förklara hur mynttypen kunde bli så spridd och framgångsrik. Även skillnaden mellan brakteater och tvåsidiga mynt som tidsbegränsade mynt i centrala Europa analyseras samt vilken roll brakteaterna spelade under senmedeltiden.


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 6

Vad jag skrev

Henrik Jordahl

Per Molander (2017b) har skrivit en lång replik på min kritik (Jordahl 2017) av hans ESO-rapport Dags för omprövning (Molander 2017a). Med tanke på replikens längd förvånar det mig att flera av de punkter som jag tog upp inte nämns med ett ord. Däremot ägnar Molander stort utrymme åt sådant som jag inte tog upp – i mina ögon ett udda sätt att bemöta kritik.


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 5

Omprövning av en djärv ESO-rapport

Henrik Jordahl

ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander (2017) är ett anspråksfullt verk. Rapporten behandlar de senaste decenniernas privatiseringar och reformer inom offentlig sektor, speciellt sådant som sorteras in under begreppet New Public Management.


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 5

Recension: The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard

Niklas Elert

På sistone har jag tänkt mycket på Harvardprofessorn Benjamin Friedmans bok The Moral Consequences of Economic Growth. Den gavs ut 2005, men budskapet känns mer aktuellt i dag än det gjorde då: Ekonomisk stagnation är inte bra för ett samhälles moral eller för den liberala demokratin; tvärtom bäddar bistra ekonomiska tider för politisk populism av alla kulörer. 

 


2017-08-31 Ekonomifakta

Brödrostens vara eller icke vara

Niklas Elert

Niklas Elert, IFN, är gästkrönikör hos EkonomiFakta, Svenskt Näringsliv. Han skriver om behovet av ett starkt entreprenöriellt ekosystem för att företag ska byggas och växa: "Skattesänkningar och regelkrångel är inte allt för att åstadkomma ett blomstrande ekosystem. För att en entreprenör ska få tag på kompetenta anställda är det minst lika centralt att arbetsmarknaden är flexibel, att universiteten är bra och att det är lönsamt med utbildning och forskning."


2017-08-03 OECD International Transport Forum

Structural Change and the Freight Transport Labour Market

Mårten Blix

Nations that have managed to become rich have had institutional features that supported incentives for value creation while ensuring that the ways insiders and special interest groups can extract monopoly rents are limited. Improved skills have been a central component of helping individuals and societies to adapt to technological change.

As technological progress has led to the disappearance of many difficult and arduous jobs, many new jobs have been created with higher skill content, leading to better productivity and real wage growth. In the long run, the modern economy is set to continue to create new jobs, especially in the service sector.

 


2017-07-14 The Swedish Labour Policy Council

The Duality of the Swedish Labour Market

Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Per Skedinger och Toumas Pekkarinen

There are two key developments in the current labour market in Sweden. On the one hand, there is a strong economic upturn fuelled primarily by domestic demand. This means that the non-tradable sectors are doing better than the tradable sectors. There are labour shortages, particularly in the public sector and in the private service sectors. On the other hand, it is difficult for the low skilled, particularly those who are foreign born, to enter the labour market. Both these problems are considered in this report.


2017-05-31 International Profiles of Health Care Systems

The Swedish Health Care System

Anna Häger Glenngård

All three levels of Swedish government are involved in the health care system. At the national level, the Ministry of Health and Social Affairs is responsible for overall health and health care policy, working in concert with eight national government agencies.

At the regional level, 12 county councils and nine regional bodies are responsible for financing and delivering health services to citizens.

At the local level, 290 municipalities are responsible for care of the elderly and the disabled. The local and regional authorities are represented by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR).


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 4

Långt svar med få svar

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver en replik i Ekonomisk Debatt om böcker av Roland Paulsen. "Paulsen ser min kritiska läsning som ett försök till misskreditering. Det är synd. Min uppfattning är nämligen att Paulsen är synnerligen begåvad, har sopat banan med flera av sina kritiker i alla möjliga sammanhang och att hans böcker förtjänar att tas på allvar. [...] Förhoppningsvis gör min kritik att han blir ännu bättre på att driva hem den poängen."


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 4

Nya tankar om stabiliseringspolitiken

Lina Aldén och Niclas Berggren

Stabiliseringspolitikens utformning utgör en av de riktigt klassiska frågorna för nationalekonomer. Vilket synsätt som har varit dominerande har varierat en hel del: Var tid tycks ha sin egen favoritteori, som har sin grund både i de faktiska erfarenheterna i föregående period och i förmågan att åstadkomma teoretiska innovationer. Då och då torde det vara förtjänstfullt att ta ett steg tillbaka och reflektera över den egna tidens tänkande.


2017-04-29 VoxEU

Trends and Gradients in Top Tax Responses

Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

The responsiveness of high-income earners to taxation is a central aspect of tax system design. This column presents patterns in the tax elasticity of top earners for up to 30 countries over a period of 115 years. Tax elasticities vary tremendously over time, space, and income, with a J-shaped pattern emerging over the past century. Tax avoidance behaviour strongly influences the elasticity of the very top earners, while there is less support for the role of labour supply responses across earners.


Ekonomisk Debatt, årg. 45, nr 3

Strategi för en liberal kosmopolit

Niclas Berggren

Den politiska utvecklingen i västvärlden utgör en källa till oro för liberala kosmopoliter – den globala ”elit” som nu alltmer kritiseras för att ha genomdrivit en politik som har framkallat populismen. Kritiken verkar ha följande struktur. Den börjar med att konstatera att det finns ett stort missnöje bland stora väljargrupper, som ofta relaterar till globaliseringen.


2017-04-26 VoxEU

Political Selection and the Path to Inclusive Meritocracy

Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

På Voxeu.org (Centre for Economic Policy Research, CEPR:s policyportal) hävdar bl.a. Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att det svenska demokratiska systemet borgar för kompetenta regeringsmedlemmar som är representativa för alla samhällsskikt. "Sveriges inkluderande meritokrati visar att demokratiska val kan hjälpa oss att undvika motsättningar mellan representation och kompetens."


2017-04-13 VoxEU

Tax Reforms and Top Incomes

Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

The link between tax progressivity and the income distribution is the subject of intense debate. This column presents new evidence from tax reforms during the 1980s and 1990s to examine how reduced progressivity affects top income shares. Reduced progressivity boosted top incomes, particularly for those in the top 0.1% of earners. Income tax changes are therefore a plausible candidate for explaining the recent surge in income inequality.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 1, februari, 2017

Villkor, uppgång och fall för tidsbegränsade mynt i medeltidens Europa

Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att presentera spridningen av periodiska myntindragningar över tid och rum, analysera de villkor som måste vara uppfyllda för att systemet ska fungera, diskutera hur det tillämpades praktiskt samt förklara varför systemet bröt samman.


2017-01-17 Milken Institute Review

The Swedish Economy Triumph of Social Democracy – or Serendipity?

Andreas Bergh

In 2016, Sweden came out on top of the Reputation Institute's yearly ranking of 55 countries according to how people viewed them as places to live and work. The same year, Sweden outranked 162 other countries to reach the number-one spot in the Good Country Index, based on its ranking on 35 UN and World Bank criteria ranging from living standards to environmental sustainability.


Axess, nr 1, 2017

Inga pappas pojkar

Magnus Henrekson

40 procent av vd:ar för de största svenska företagen födda på 1940-talet växte upp i arbetarhem. Idag är medelklassen rekryteringsbas, skriver Magnus Henrekson, som forskat i ämnet, i en artikel i Axess.


Fokus, nr 5, 2017

De misstänkta

Johan Wennström

En novembermorgon förra året sammanfattade en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida orsakerna till skolans förfall. Det var den borgerliga tesen, som utgår ifrån att skulden är vänsterns. Vinsterna i välfärden är en skendebatt, »profitörerna« i friskolesektorn är inte problemet: »Vi som växte upp med 60-talets nya läroplaner vet bättre vilka som är skyldiga: de DDR-inspirerade som gav sig på betyg, kunskapsorientering, välutbildade och välavlönade lärare, bokläsning, auktoriteterna i skolsamhället – för att de var borgerliga.«


2017-01-13 Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES)

Policy Brief on Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship in Europe

Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

We argue that institutional changes in a liberalizing direction are a sine qua non for economies of the European Union to become more entrepreneurial in order to promote innovation and economic growth.

However, this does not mean that one-size-fits-all policy reforms towards freer markets are likely to be successful. An important reason is that the 28 union member states have very different histories, and distinct institutional structures, affecting their efficiency and the viability of reforming them. 


Asian Economic Papers, Vol 16, No 2

Comment on Price Regulations and Tacit Collusion in the Interbank Electronic Bulk and Retail Credit Transfer Services: Thailand's Experience

Lars Oxelheim


Sveriges Kommuner och Landsting, 30 mars 2017

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har SKL finansierat en forskningsrapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall från Linköpings universitet. I forskningsprojektet följer statsvetarna ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val genom återkommande enkätomgångar.

 


Bidrag till Nationalencyklopedin

Comprehensive Economic and Trade Agreement

Henrik Horn

Comprehensive Economic and Trade Agreement,CETA, handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och Canada.Avtalet syftar till att ta bort administrativa hinder för flödet av varor, tjänster och investeringar mellan parterna.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se