2017

Brakteater som tidsbegränsade mynt

Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 5, september, 2017

Författare: Roger Svensson

Brakteater som tidsbegränsade mynt Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att sätta brakteaterna i ett historiskt myntpolitiskt sammanhang och förklara hur mynttypen kunde bli så spridd och framgångsrik. Även skillnaden mellan brakteater och tvåsidiga mynt som tidsbegränsade mynt i centrala Europa analyseras samt vilken roll brakteaterna spelade under senmedeltiden.


Referens:

Svensson, Roger (2017), "Brakteater som tidsbegränsade mynt". Svensk Numismatisk Tidskrift 5(september), 104–107.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Daniel Waldenström

Ämnesområde: arv och gåvor, finansiell utveckling, inkomst och förmögenhetsfördelning samt skatter.

En av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se